www.bmi.ir

Site title of www.bmi.ir is bmi.ir - بانک ملی ایران

World ranking 1458 altough the site value is $1555020. bmi.ir IP is 89.235.64.67 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 563 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for bmi.ir is بانک ملی ایران

Site Information

Site Title bmi.ir - بانک ملی ایران
Charset utf-8
Page Speed 563 ms
Site Host bmi.ir
IP Address 89.235.64.67
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Alexa Rank 1458

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
بانک26 times3.90
کارت20 times3.00
ایران10 times1.50
سامانه10 times1.50
تسهیلات9 times1.35
خدمات7 times1.05
اینترنتی7 times1.05
بانکی7 times1.05
سپرده7 times1.05
الحسنه7 times1.05
اخبار7 times1.05
بانکداری6 times0.90
فروش6 times0.90
سرمایه6 times0.90
گذاری6 times0.90
حساب6 times0.90
خرید5 times0.75
دریافت5 times0.75
شناسه5 times0.75
حقوقی5 times0.75
سایر5 times0.75
فروشنده5 times0.75
معرفی4 times0.60
گزارش4 times0.60
ادارات4 times0.60
پرداخت4 times0.60
همراه4 times0.60
ارزی4 times0.60
بیمه4 times0.60
اوراق4 times0.60
ضمانت4 times0.60
نامه4 times0.60
شرکت4 times0.60
قرعه4 times0.60
واحد4 times0.60
کشیک4 times0.60
ارتباط4 times0.60
الکترونیکی3 times0.45
ویژه3 times0.45
همکاران3 times0.45
مدیرعامل3 times0.45
مدیران3 times0.45
امور3 times0.45
معاملات3 times0.45
آنلاین3 times0.45
بورس3 times0.45
کوتاه3 times0.45
ساپتا3 times0.45
ساتنا3 times0.45
سحاب3 times0.45
پیگیری3 times0.45
سانی3 times0.45
بینا3 times0.45
پایگاه3 times0.45
پیوند3 times0.45
ریالی3 times0.45
صندوق3 times0.45
اجاره3 times0.45
جعاله3 times0.45
خارج3 times0.45
کشور3 times0.45
توسعه3 times0.45
اطلاعیه3 times0.45
دلار3 times0.45
جدول3 times0.45
هفتمین3 times0.45
مرحله3 times0.45

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ویژه همکاران/fa/bmiemployeehome.aspx?smnuid=10011374_blank
وصول و واریز دسته ای چکها (کلر)/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=199
واحد های داخلیhttps://units.bmi.ir/fa/?smnuid=10011445
واحد های خارج از کشورhttps://units.bmi.ir/fa/?country=2&smnuid=10011440
واحد های بانکhttp://units.bmi.ir_blank
هیات مدیره/fa/bmimanagementconsult.aspx
همراه بانک ملی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=257
همراه بام ملی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=258
هشدارها و نکات امنیتی/fa/news.aspx?nwscid=34
هدیه کارت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=208
نمودار سازمانی و مشخصات ثبتی/fa/dynamicpage.aspx?id=543
نکات امنیتی/fa/dynamicpage.aspx?id=229
نظام پیشنهادها/sgst/default2.aspx
نشریات بانک/fa/publishlist.aspx?smnuid=33
نرخ ارز/fa/curr.aspx
موفقیت ها و تقدیر از عملکرد/fa/news.aspx?nwscid=32
موسسه همیاری کوثرhttp://hamyarikowsar.com/_blank
منشور اخلاقی/fa/bmicultural.aspx
مناقصه و مزایده/fa/monagheselist.aspx
ملی کارت خانواده/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=206
ملی کارت ارزی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=89
ملی کارت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=213
معرفی آرم بانک ملی ایران/fa/dynamicpage.aspx?id=578
معاونین مدیرعامل/fa/dynamicpage.aspx?id=563
معاملات آنلاین بورس/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=210
مسئولیتهای اجتماعی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=222
مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری (سامد)http://saamad.ir/portal/home/default.aspx_blank
مرکز ارتباط مردمی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=103
مدیران امور/fa/dynamicpage.aspx?id=316
محاسبه سود سپرده/fa/perfitnew.aspx?smnuid=54
محاسبه اقساط تسهیلات/fa/loan.aspx?smnuid=10011526
گزیده مطبوعات/fa/publishednews.aspx
گزیده اخبار اقتصادی و بانکی مطبوعات/fa/publishednews.aspx
گزارش های مالی/fa/financereportlist.aspx
گزارش گیری قوه قضائیهhttp://ghoveh.sep.ir/secure/login.aspx
گزارش تصویری/fa/objectcatlist.aspx?cid=-1&tid=10
گروه توسعه ملیhttp://tmgic.ir/_blank
کیوسک/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=203
کلیپ ها/fa/clipslist.aspx?tid=7
کلر/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=199
کانون جوانه هاhttp://kids.bmi.ir_blank
کارگزاری بانک ملی ایرانhttp://www.bmibourse.com/home_blank
کارت هواداری ورزشی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=196
کارت میزان/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=219
کارت جوانان هلال احمر/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=214
کارت اعتباری/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=215
قرض الحسنه عادی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=224
قرض الحسنه جاری/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=225
فروش اوراق بهادار/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=228
فرم های عملیات بانکی/fa/dynamicpage.aspx?id=186&smnuid=10011365
فاینانس / ریفاینانس/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=91
عقد مضاربه/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=178
عقد مشارکت مدنی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=180
عقد سلف/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=179
عقد اجاره به شرط تملیک/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=177
عربی/ar/default.aspx
طرح های سرمایه گذاری/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=202
طرح خدمت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=249
ضمانت نامه ریالی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=101
ضمانت نامه/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=275
صورتحسابhttps://ebank.bmi.ir/mbsweb/bankmelli/login.aspx_blank
صندوق های اجاره ای/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=100
صندوق قرض الحسنه پس انداز بانک ملیhttps://units.bmi.ir/fa/unit.aspx?id=9988
صندوق اجاره ای/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=100
شناسه ملی اشخاص حقوقیhttp://ilenc.ir/
شناسه شبا/fa/iban-shaba.aspx?smnuid=10011389
شعب کشیک نوروزیhttps://units.bmi.ir/fa/?page=1&country=1&spec7=1
شعب کشیک مالیاتی (ارزش افزوده)https://units.bmi.ir/fa/?page=1&country=1&spec5=1&smnuid=10011500
شعب کشیک دریافت وجوه مودیان مالیاتیhttps://units.bmi.ir/fa/?page=1&country=1&spec9=1
شعب فروشنده سفته با مبالغ بالاhttps://units.bmi.ir/fa/?spec2=1&country=1&smnuid=10011450&smnuid=10011471
شعب فروشنده ارز مسافرتیhttps://units.bmi.ir/fa/?page=1&country=1&spec4=1&smnuid=10011522
شعب فروشنده ارز زیارتیhttps://units.bmi.ir/fa/?page=1&country=1&spec3=1&smnuid=10011472
شعب صادرکننده پیوند کارتhttps://units.bmi.ir/fa/?page=1&country=1&spec6=1&smnuid=10011453
شعب شهاب ملی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=227
شعب سوئیفتhttps://units.bmi.ir/fa/?page=1&country=1&swift=1&smnuid=10011449
شرکت داده ورزی سدادhttp://sadad.co.ir_blank
شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایرانhttp://bmipco.ir_blank
شركت صرافی ملی ايرانhttp://www.mex.ir/
شركت توسعه سرمايه پيشگامان پويا (کارت اعتباری)http://www.bmicc.ir/
شرایط افتتاح حساب در شعب خارج از کشور/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=190
سیستم گزارش های سازمان ثبت اسنادhttp://sabt1.sep.ir/
سوئیفت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=184
سوالات متداول/fa/faqlist.aspx?smnuid=73
سند راهبردی بانک/fa/dynamicpage.aspx?id=640
سرمایه گذاری کوتاه مدت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=88
سرمایه گذاری بلند مدت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=87
سحاب/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=116
ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکرhttp://www.setad-ehya.ir
سپرده قرض الحسنه/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=79
سپرده سرمایه گذاری/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=82
سبا حقوقی bib/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=244
سبا حقوقی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=244
سبا/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=112
سایر موارد/fa/daymsglist.aspx
سایر لینک های مرتبط/fa/bmirelatedlinks_sites.aspx?smnuid=85
سایر کارت های بانکی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=217
سانی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=246
سامانه سباhttps://saba.bankmelli-iran.com/home.jsp_blank
سامانه رسیدگی به شکایات/complaints/?smnuid=10011497
سامانه بینا/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=245
سامانه بانکداری اینترنتی بام/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=258
سامانه بام شرکتیhttps://my.bmi.ir/portalserver/index_blank
سامانه بامhttps://my.bmi.ir/portalserver/index
ساتنا/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=115
ساپتا/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=223
روسای ادارات کل/fa/dynamicpage.aspx?id=584
روسای ادارات امور شعب/fa/dynamicpage.aspx?id=581
روابط عمومی/fa/contactus.aspx?smnuid=70
رعد ملی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=236_blank
دیدار مدیرعامل با همکاران شعبه راه‌آهن تهران/fa/shownews.aspx?nwsid=13459
دستاوردهای بانک/fa/bmiresultlist.aspx
دریافت شناسه شبا/fa/iban-shaba.aspx?smnuid=10011389
دریافت ارز مسافرتی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=248
درخواست درگاه پرداخت اینترنتی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=254
درخواست تسهیلاتhttps://tashilat.bmi.ir/request-managment/index.html
دانلود مرورگرهای به روز وب/fa/dynamicpage.aspx?id=650
خودپرداز/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=114
خرید کالاهای اساسی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=71
خرید شارژ تلفن همراه/fa/dynamicpage.aspx?id=432
خرید شارژ/fa/dynamicpage.aspx?id=432&smnuid=10011523
خرید خودرو/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=72
خدمات اینترنتی (صورتحساب)https://ebank.bmi.ir/mbsweb/bankmelli/login.aspx
خدمات اینترنتی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=108
حواله الکترونیکی بانکی (سحاب)/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=116
حواله ارزی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=106
حمایت بانک ملی ایران از شرکت‌های دانش‌بنیان/fa/shownews.aspx?nwsid=13462
حساب های خاص/fa/dynamicpage.aspx?id=215
حساب برای شرکت های مقیم ایران/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=117
چک تضمین شده رمزدار شهری/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=232
چک بانکی بین بانک ها/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=233
جعاله مسکن روستاها/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=182
جعاله تعمیر مسکن/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=74
جعاله اجرای طرح/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=181
ثبت مشکلات دریافت کارت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=220
توریست کارت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=255
تماس با مدیران/fa/bmicontactinfo.aspx?smnuid=76
تلفن بانک/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=110
تسویه ناخالص آنی (ساتنا)/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=115
تسهیلات قرض الحسنه/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=105
تسهیلات با نرخ ترجیحی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=262
تسهیلات ارزی/fa/bmiservicescategoryshow.aspx?scatid=22
تسهیلات/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=241
تاریخچه/fa/bmihistory.aspx?smnuid=10
پیوند کارت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=209
پیگیری وضعیت چک های واگذاری/informbargashty/
پیگیری وضعیت پرداخت های غیر حضوری/fa/ghobooz.aspx
پیگیری مغایرت ها/fa/dynamicpage.aspx?id=642
پیشنهادات و انتقادات/fa/suggestion.aspx?smnuid=72
پیام مدیرعامل/fa/lecture.aspx?rptid=52
پیام کوتاه از طریق سیستم متمرکز (ساپتا)/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=223
پورتال خبری بانک ملی ایران/fa/news.aspx?nwscid=1
پورتال امام خمینی (ره)http://www.imam-khomeini.ir/
پلیس فتاhttp://cyberpolice.ir/_blank
پرداخت قبوض/fa/dynamicpage.aspx?id=529&smnuid=10011468
پایگاه های شبانه روزی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=128
پایگاه مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir/
پایگاه اطلاع رسانی دولتhttp://dolat.ir/_blank
پایانه های فروش pos/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=104
پایا (ach)/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=197
بینا/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=245
بیمه ملی کارت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=211
بیمارستان بانک ملی ایرانhttp://www.bmihospital.com/_blank
بناهای تاریخی بانک/fa/dynamicpage.aspx?id=757
بن کارت/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=207
بانکداری اینترنتی سبا bib/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=244
بانکداری اینترنتی (سبا)/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=112
بانکداری الکترونیکی ملی (بام)/fa/alleservice.aspx?smnuid=10011456
بانک کارگشایی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=125
بازرسی ادارات امور شعب/fa/dynamicpage.aspx?id=678
بازدید مجازی از موزه بانک/fa/bmimuseum.aspx?mid=1&smnuid=31
بازدید از موزه بانک/fa/bmimuseum.aspx?mid=1&smnuid=31
اولویت های عمره سال نودhttps://omreh90.bmi.ir/?smnuid=10011525_blank
اولويت های پژوهشی/fa/dynamicpage.aspx?id=42&smnuid=10011405&smnuid=10011408
انجمن اسلامیhttp://anjomaneslami2-bmi.ir/_blank
انتقال موجودی از شعب خارج از کشور/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=193
الماس کارت بیمه دی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=221
اقدامات اجرایی و قضایی (سیاق)/implement/page/login.aspx
افکارسنجی/fa/showthnkeval.aspx?frmid=241
اعلام نتایج قرعه کشی قرض الحسنه/lottery/
اعتبارات اسنادی/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=99
اطلاعیه های داخلی/fa/announcelist.aspx
آشنایی با بانکداری اسلامی/fa/dynamicpage.aspx?id=162&smnuid=10011333
استعلام لحظه ای آنی (سانی)/fa/bmiservicesshow.aspx?sid=246
استعلام الكترونيكی اصالت ضمانت نامه/letterofguarantee/
آرشیو نرخ ارز/fa/curr.aspx
آرشيو نرخ ارز/fa/curr.aspx
ارتباط با حراست/fa/dynamicpage.aspx?id=447&smnuid=10011486
اداره کل آموزشhttps://amoozesh.bmi.ir_blank
ادارات کلhttps://units.bmi.ir/fa/default.aspx?page=1&country=1&type=1&status=1
اخبار سامانه بام/fa/news.aspx?nwscid=42
اخبار توسعه و تحول/fa/news.aspx?nwscid=41
اخبار اقتصادی/fa/news.aspx?nwscid=10
اخبار استانی/fa/news.aspx?nwscid=9
rss/fa/rss/rssfeed.aspx?t=2&curt=0
english/en/default.aspx

Response Info

Cache-Controlprivate
Content-Length63858
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateTue, 06 Sep 2016 12:12:16 GMT
ServerMicrosoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version4.0.30319
X-Powered-ByASP.NET

Meta Tags

content-typetext/html; charset=utf-8
viewportwidth=device-width
x-ua-compatibleie=edge

H Tags

h2نرخ خرید و فروش ارز,
h3اخبار بانک,
h4اطلاعیه ها, تسهیلات و عقود ریالی, خبر, سامانه های مشتریان حقوقی, سامانه های مشتریان حقیقی, سایر خدمات, سپرده ها و تسهیلات ارزی, سپرده ها و خدمات ریالی, شعب فروشنده ارز, شعب فروشنده سفته, شعب کشیک, شعب کشیک نوروزی, صندوق قرض الحسنه پس انداز بانک ملی, کارت های بانکی, معرفی بانک, معرفی مدیران, واحد های بانک,

Css Files

1/bundles/styles?v=ym_9aqwwz0kyxjvsnmb8p1lh-m8tcobr7bsptmzx1pw1

JavaScript Files

1/bundles/scripts/bmi?v=zxsse0puhquluykltlbyw_1wsnsiztd0snjbdrqkid81
2/bundles/scripts/jquery?v=wq4aykxnbcanljn6pkywjuyurcuvvipbzfgqzjgmshq1