www.gau.ac.ir

Site title of www.gau.ac.ir is دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

World ranking 161644 altough the site value is $13512. gau.ac.ir IP is 80.191.248.3 on Apache/2.2.16 (Debian) server works with 4235 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for gau.ac.ir is

Site Information

Site Title دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
Keywords دانشگاه كشاورزي, دانشگاه گرگان, كشاورزي, منابع طبيعي,
Charset utf-8
Page Speed 4235 ms
Site Host www.gau.ac.ir
IP Address 80.191.248.3
Site Server Apache/2.2.16 (Debian)
Alexa Rank 161644

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
گروه53 times6.24
دانشگاه41 times4.83
علوم23 times2.71
کشاورزی19 times2.24
مدیریت14 times1.65
مهندسی14 times1.65
گرگان11 times1.30
طبیعی10 times1.18
فناوری9 times1.06
علمی9 times1.06
منابع8 times0.94
13958 times0.94
صنایع8 times0.94
کتابخانه8 times0.94
معاونت7 times0.82
دانشجویان7 times0.82
غذایی7 times0.82
ومنابع7 times0.82
جنگل7 times0.82
طیور7 times0.82
دفتر6 times0.71
کشور6 times0.71
آموزش6 times0.71
همایش6 times0.71
ریاست5 times0.59
آموزشی5 times0.59
فرهنگی5 times0.59
پرتال5 times0.59
مرکز5 times0.59
پژوهش5 times0.59
برگزار5 times0.59
اینترنت5 times0.59
تماس4 times0.47
پایگاه4 times0.47
دانشجوی4 times0.47
حقوقی4 times0.47
تاريخ4 times0.47
اخلاق4 times0.47
دیجیتالی4 times0.47
گیگا4 times0.47
هیات4 times0.47
آبخیزداری4 times0.47
کاغذ4 times0.47
اصلاح4 times0.47
ارتباط3 times0.35
اداری3 times0.35
توسعه3 times0.35
پژوهشی3 times0.35
اجتماعی3 times0.35
گلستان3 times0.35
الکترونیکی3 times0.35
کارگاه3 times0.35
اعضای3 times0.35
عالی3 times0.35
اطلاعیه3 times0.35
استفاده3 times0.35
شماره3 times0.35
جامع3 times0.35
مجلات3 times0.35
حوزه3 times0.35
دکتری3 times0.35
اقتصاد3 times0.35
نشست3 times0.35
شیلات3 times0.35
اکولوژی3 times0.35
ارزیابی3 times0.35
امور3 times0.35

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
وزارت علوم تحقيقات و فناوريhttp://msrt.ir
وبگاه كميته خيرينkhayerin.msrt.ir
هیات اجرایی جذب/module-htmlpages-display-pid-238.html
هسته گزینش/module-htmlpages-display-pid-226.html
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهhttp://www.gau.nahad.ir/_blank
نقشه جامع علمی کشور/module-htmlpages-display-pid-250.html_new
مهندسی چوب و کاغذhttp://fwp.gau.ac.ir_new
مهندسی آب و خاکhttp://cws.gau.ac.ir_new
مگیرانhttp://www.magiran.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیhttp://scv.gau.ac.ir/_new
معاونت دانشجوییhttp://boostan.gau.ac.ir_new
معاونت پژوهشی و فناوریhttp://vcr.gau.ac.ir/_new
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلیhttp://amoozesh.gau.ac.ir_new
معاونت اداری مالی و توسعه منابعhttp://vpd.gau.ac.ir/_new
مشاهده فیش حقوقیhttp://payment.gau.ac.ir_new
مرکز نشر دانشگاهhttp://nashr.gau.ac.ir/_new
مرکز رشد واحدهای فناوریhttp://incubator.gau.ac.ir_new
مرکز دانلود دانشگاهhttp://dl.gau.ac.ir
مرتع و آبخیزداریhttp://frw.gau.ac.ir_new
مراسم تجلیل از آزادگان دانشگاه برگزار می شود/news-article-sid-4688.html
مدیریت همکاریهای علمی و بین المللیhttp://intr.gau.ac.ir/_new
مدیریت کشاورزیhttp://fam.gau.ac.ir_new
مدیریت فناوری و کارآفرینیhttp://vcr.gau.ac.ir_new
مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی/module-htmlpages-display-pid-229.html
مدیریت امور قراردادها و پاشخگویی به شکایات حقوقی/module-htmlpages-display-pid-224.html
مدیریت امور پژوهشیhttp://vcr.gau.ac.ir_new
مجلات دانشگاهhttp://j.gau.ac.ir_new
ماهنامه الکترونیکی شوق کار آفرینیhttp://;arad.irost.org
گروه نظارت و ارزیابی/module-htmlpages-display-pid-73.html
گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذاییhttp://cft.gau.ac.ir/pages-142.html_new
گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی/module-htmlpages-display-pid-87.html_new
گروه مهندسی آبhttp://cws.gau.ac.ir/pages-142.html_new
گروه مکانیک ماشینهای کشاورزیhttp://cws.gau.ac.ir/pages-155.html_new
گروه مرتعداریhttp://frw.gau.ac.ir/pages-131.html_new
گروه مدیریت مناطق بیابانیhttp://frw.gau.ac.ir/pages-153.html_new
گروه مدیریت پرورش دامhttp://fas.gau.ac.ir_new
گروه محیط زیستhttp://ffe.gau.ac.ir/pages-142.html_new
گروه گیاهپزشکیhttp://dpp.gau.ac.ir/pages-135.html_new
گروه فیزیولوژی دام و طیورhttp://fas.gau.ac.ir_new
گروه علوم و مهندسی کاغذhttp://fwp.gau.ac.ir/pages-154.html_new
گروه علوم و صنایع غذاییhttp://cft.gau.ac.ir/pages-135.html_new
گروه علوم خاکhttp://cws.gau.ac.ir/pages-150.html_new
گروه شیلاتhttp://ffe.gau.ac.ir/pages-132.html_new
گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیورhttp://fas.gau.ac.ir_new
گروه زراعتhttp://dpp.gau.ac.ir/pages-134.html_new
گروه جنگلداریhttp://ffs.gau.ac.ir/pages-166.html_new
گروه جنگل شناسی و اکولوژی جنگلhttp://ffs.gau.ac.ir/pages-165.html
گروه تکنولوژِی مهندسی چوبhttp://fwp.gau.ac.ir_new
گروه تغذیه دام و طیورhttp://fas.gau.ac.ir_new
گروه ترویج و آموزش کشاورزی/module-htmlpages-display-pid-35.html_new
گروه بیولوژي و حفاظت چوبhttp://fwp.gau.ac.ir_new
گروه باغبانیhttp://dpp.gau.ac.ir/pages-136.html_new
گروه انفورماتیک و خدمات رایانه ایhttp://itsc.gau.ac.ir_new
گروه امور شاهد و ایثارگر/module-htmlpages-display-pid-74.html
گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژیhttp://dpp.gau.ac.ir/pages-133.html_new
گروه آبخیزداریhttp://frw.gau.ac.ir/pages-151.html_new
کمیته نانو فناوریhttp://nano.gau.ac.ir
کتابخانه دیجیتالی گیگاhttp://gigalib.org/ip/
کتابخانه دانشگاهhttp://c_library.gau.ac.ir/_new
کتابخانهhttp://lib.gau.ac.ir/web/guest_new
كتب الكترونيك cabihttp://www.cabi.org/cabebooks
فیش حقوقی کارمندانhttp://payment.gau.ac.ir_new
فیش حقوقی بازنشستگانhttp://payment.gau.ac.ir:8082_new
فن بازارhttp://scientificfinding.gau.ac.ir/pages-1023.html
فرم ها و شیوه نامه ها/module-htmlpages-display-pid-119.html
علوم دامیhttp://fas.gau.ac.ir_new
علوم جنگلhttp://ffs.gau.ac.ir_new
طرح های تحقیقاتی/module-htmlpages-display-pid-130.html
طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشورhttp://watershedmg.com/_new
صنایع غذاییhttp://cft.gau.ac.ir_new
صفحه اصلی/
شيلات و محيط زيستhttp://ffe.gau.ac.ir_new
شورای دانشگاه علوم کشاورزی و ومنابع طبیعی گرگان/module-htmlpages-display-pid-238.html
شماره های تماس/module-phones.html_new
شماره هاي تماس/module-phones.html_new
شبکه ملی پژوهش و فناوری علوم و صنایع غذاییhttp://network.krifst.ir/
سیستم جامع کنترل ترددhttp://departure.gau.ac.ir_new
ستاد هفته پژوهش و فناوری استان گلستانhttp://golresearchweek.gau.ac.ir_new
سایر اخبار/module-news.html_blank
سایت معاونت پژوهش و فناوریhttp://vcr.gau.ac.ir/
ریاست دانشگاه/module-htmlpages-display-pid-228.html
روابط عمومی/module-htmlpages-display-pid-230.html
رزرو غذا دانشجویانhttp://self.gau.ac.ir/_new
راهنمای استفاده از کتابخانه دیجیتالی گیگا/uploading/main/1.pdf
دفتر مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir
دفتر معاونت پژوهشی و فناوریhttp://vcr.gau.ac.ir/pages-144.html_new
دفتر مجلات دانشگاهhttp://j.gau.ac.ir_new
دفتر مجلاتhttp://j.gau.ac.ir_new
دفتر طرحهای عمرانی/module-htmlpages-display-pid-225.html
دفتر ریاست جمهوریhttp://president.ir
درون شبکه دانشگاهhttp://departure.gau.ac.ir/
درباره گرگان/module-htmlpages-display-pid-79.html
حوزه ریاست/module-htmlpages-display-pid-227.html
حراست/module-htmlpages-display-pid-248.html
تولیدگیاهیhttp://dpp.gau.ac.ir_new
تماس با دانشگاه/module-phones.html
تاریخچه دانشگاه/module-htmlpages-display-pid-3.html_new
پیشگیری نوینhttp://www.pishgirinovin.com
پورتال مردمhttp://www.iranmardom.ir
پست الکترونیکی قدیم دانشگاهhttp://mail.gau.ac.ir_new
پست الکترونیکی جدید دانشگاهhttp://webmail.gau.ac.ir/webmail_new
پست الکترونیک دانشگاهhttps://webmail.gau.ac.ir/webmail/_new
پرتال کارمندان/module-htmlpages-display-pid-96.html_new
پرتال دانشجویان/module-htmlpages-display-pid-94.html_new
پرتال اساتید/module-htmlpages-display-pid-95.html_new
پایگاه های مرتبط/module-htmlpages-display-pid-231.html_new
پایگاه اطلاعات علمی کشورhttp://www.sid.ir
بنیاد مردمی دانشگاه/module-htmlpages-display-pid-237.html_new
انجمن ناشران بین المللیhttp://www.anjomannasheran.com
انتخاب واحد دانشجویانhttp://stu.gau.ac.ir_new
اطلاعیه های آموزشیhttp://amoozesh.gau.ac.ir/
اطلاعیه ها/topic30.html
اساتید/module-professors.html
آزمایشگاه مرکزیhttp://lab.gau.ac.ir/index.php_new
از اینترنتhttp://80.191.248.2/
ارتباط با ما/module-htmlpages-display-pid-258.html_new
آثار علمی اعضای هیات علمی/module-htmlpages-display-pid-253.html
اتوماسیون اداری دانشگاهhttp://paperless.gau.ac.ir_new
rss/backend.html
english version/?newlang=eng
………………مگیرانhttp://www.magiran.com/_new
………………مرکز دانلودhttp://dl.gau.ac.ir/_new
………………کتابخانه دیجیتالی گیگاhttp://gigalib.org/ip/_new
………………راهنمای استفاده از کتابخانه دیجیتالی گیگا/uploading/main/1.pdf_new
………………جستجوی کتابخانه دانشگاهhttp://lib.gau.ac.ir/web/guest_new

Response Info

Cache-Controlcache
ConnectionKeep-Alive
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateTue, 06 Sep 2016 13:02:30 GMT
ExpiresThu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Keep-Alivetimeout=15, max=100
Pragmano-cache
ServerApache/2.2.16 (Debian)
Set-CookiePOSTNUKESID=bis28ceolhjshhm9accm1ida74; path=/
Transfer-Encodingchunked
VaryAccept-Encoding

Meta Tags

content-typetext/html; charset=utf-8

H Tags

h2اطلاعيه هاي مهم, پايگاه هاي مرتبط, پرتال هاي دانشگاه, چارت سازماني دانشگاه, همایش توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیت برگزار می شود,

Css Files

1themes/adminslivergreentheme/images/favicon.ico
2themes/adminslivergreentheme/style/far/newstyle.css
3themes/adminslivergreentheme/style/far/style.css

JavaScript Files

1includes/blocks/dynamenu/libjs/layersmenu.js
2includes/blocks/dynamenu/libjs/layersmenu-library.js
3includes/blocks/dynamenu/libjs/layerstreemenu-cookies.js
4javascript/jquery/jquery.easing.1.3.js
5javascript/jquery/jquery.easing.compatibility.js
6javascript/jquery/jquery.easyaccordion.js
7javascript/jquery/jquery.js
8javascript/jquery/jquery.lavalamp-1.3.4.min.js
9javascript/jquery/newsticker.js
10javascript/newsblockfuncs.js.php