www.muk.ac.ir

Site title of www.muk.ac.ir is دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان

World ranking 153505 altough the site value is $14232. muk.ac.ir IP is 78.39.227.3 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 4188 ms speed. The charset for this site is .

Web site description for muk.ac.ir is

Site Information

Site Title دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان
Page Speed 4188 ms
Site Host muk.ac.ir
IP Address 78.39.227.3
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Alexa Rank 153505

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
139538 times3.68
دانشگاه29 times2.80
بیمارستان29 times2.80
شهریور24 times2.32
سامانه21 times2.03
معاونت19 times1.84
مرکز16 times1.55
بهداشت16 times1.55
پزشکی14 times1.35
مدیریت13 times1.26
دانشکده12 times1.16
شهرستان12 times1.16
دیواندره12 times1.16
امام12 times1.16
سنندج11 times1.06
خمینی11 times1.06
مرداد10 times0.97
علوم9 times0.87
سلامت9 times0.87
کردستان8 times0.77
عمومی8 times0.77
دارو8 times0.77
تحقیقات8 times0.77
چهارشنبه8 times0.77
اداره7 times0.68
آموزش7 times0.68
سه‌شنبه7 times0.68
دوشنبه7 times0.68
درباره6 times0.58
شبکه6 times0.58
یکشنبه6 times0.58
شنبه6 times0.58
روابط5 times0.48
بهداشتی5 times0.48
اطلاعیه5 times0.48
آگهی5 times0.48
دستگاه5 times0.48
پورتال5 times0.48
ریاست4 times0.39
رئیس4 times0.39
نظام4 times0.39
عملکرد4 times0.39
اطلاعات4 times0.39
برنامه4 times0.39
آموزشی4 times0.39
درمان4 times0.39
نظارت4 times0.39
اطلاع4 times0.39
رسانی4 times0.39
اتوماسیون4 times0.39
کوثر4 times0.39
مناقصه4 times0.39
ایران4 times0.39
برگزاری4 times0.39
جلسه4 times0.39
پایگاه4 times0.39
اقتصاد3 times0.29
اقدام3 times0.29
صفحه3 times0.29
نقشه3 times0.29
تحول3 times0.29
امور3 times0.29
حقوقی3 times0.29
محیط3 times0.29
عوامل3 times0.29
پرستاری3 times0.29
غذایی3 times0.29
پیراپزشکی3 times0.29
مراکز3 times0.29
کامیاران3 times0.29
اداری3 times0.29
مریوان3 times0.29
تحقیقاتی3 times0.29
بالینی3 times0.29
اندازی3 times0.29
بازدید3 times0.29
وزیر3 times0.29
شرکت3 times0.29
سنجی3 times0.29
پیوندهای3 times0.29
کشور3 times0.29
جاری3 times0.29

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیhttp://www.behdasht.gov.ir/
واگذاری تلفنخانه ازطریق استعلام بهاء/muk/news/body.aspx?newsid=6241
واحد علم سنجی دانشگاه/muk/vicechancelleries/forresearch/medical_information/scientometrics.aspx
هیئت رئیسه/muk/presidency/board.aspx
همکاری در برگزاری دوره های آموزشی برون بخشی/muk/news/body.aspx?newsid=6250
همایش های علمیhttp://conference.muk.ac.ir/_pages/default.aspx
هسته گزینش دانشگاهhttp://kordestan.selection.behdasht.gov.ir/
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهhttp://muk.nahad.ir/
نقشه سایت/muk/sitemap.aspx
نقشه جامع علمی کشور/muk/elmi.aspx
نظارت بر دارو و داروهای مخدر/muk/vicechancelleries/forfoodanddrug/drug.aspx
موافقت وزیر بهداشت با تاسیس مرکز تحقیقات دانشگاه/muk/news/body.aspx?newsid=6248
منشور اخلاقی دانشگاه/jirocms/files/upload/users/muktooseh/1393/pdf/manshor.pdf
مناقصات و مزایدات دانشگاه/muk/etela/mozayede-monaghese.aspx
منابع الکترونیک دانشگاهhttp://clib.muk.ac.ir/farsi//contents/simple?id=136&menuid=1
مکاتبات/muk/vicechancelleries/forfoodanddrug/mokatebat.aspx
معیارهای جدید ارزشیابی شرکت های پخش دارو/muk/news/body.aspx?newsid=6233
معاونت ها/muk/vicechancelleries.aspx
معاونت غذا، دارو/muk/vicechancelleries/forfoodanddrug.aspx
معاونت درمان/muk/vicechancelleries/fortreatment.aspx
معاونت دانشجویی و فرهنگی/muk/vicechancelleries/studentandcultural.aspx
معاونت توسعه مدیریت و منابع/muk/vicechancelleries/fordevelopment.aspx
معاونت تحقیقات و فن آوری/muk/vicechancelleries/first.aspx
معاونت آموزشی/muk/vicechancelleries/foreducation.aspx
معاونت امور بهداشتی/muk/vicechancelleries/forhealth.aspx
مشاهده نتایج/jirocms/components/module/content/poll/showanswrers.aspx?id=39_blank
مرکزتحقیقات بالینی بیمارستان بعثت/muk/research_centers/besat_clinical.aspx
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی/muk/vicechancelleries/foreducation/edc.aspx
مرکز تحقیقات گوارش و کبد/muk/research_centers/gastroenterology_and_liver.aspx
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت/muk/research_centers/social_determinants_of_health.aspx
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی/muk/research_centers/cellular_and_molecular.aspx
مرکز تحقیقات بهداشت محیط/muk/research_centers/environmental_health.aspx
مرکز بهداشتی/muk/vicechancelleries/studentandcultural/health_centre.aspx
مرکز بهداشت سنندج/muk/network/sanandaj.aspx
مرکز بهداشت/muk/network/qorve/mbehdasht.aspx
مرخصی و ماموریتhttp://mis2.muk.ac.ir/
مراکز تحقیقاتی/muk/research_centers.aspx
مراکز بهداشتی/muk/network/sanandaj/healthcenters.aspx
مدیریت‏ ها/muk/vicechancelleries/fordevelopment/managements.aspx
مدیریت ها/muk/vicechancelleries/foreducation/managements.aspx
مدیریت نظارت واعتباربخشی اموردرمان/muk/vicechancelleries/fortreatment/monitoring_and_accreditation.aspx
مدیریت گزینشhttp://kordestan.selection.behdasht.gov.ir/
مدیریت روابط عمومی و بین الملل/muk/presidency/office.aspx
مدیریت حوادث/muk/vicechancelleries/fortreatment/emergencies.aspx
مدیریت حراست/muk/presidency/sections/herasat.aspx
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات/muk/presidency/information.aspx
مدیریت اطلاعات ماماها/muk/faculties/nursingandmidwifery/mama.aspx
مدیریت آزمایشگاهها/muk/vicechancelleries/fortreatment/labs.aspx
محیط و حرفه ای/muk/vicechancelleries/forhealth/eoh.aspx
مجمع خیرین سلامت کشورhttp://salamat-charity.ir/nano3/index.php/mosharekat-mardomi/16-kordestan
مجله نسیم/muk/presidency/office/nasim-magazine.aspx
مجلات دانشگاه/muk/magazine.aspx
گزارش پیشرفت فعالیت های واحد مراقبت های دارویی/muk/news/body.aspx?newsid=6223
گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد/muk/vicechancelleries/fordevelopment/budget.aspx
کلنگ زنی همراه سرای بیمارستان سینا کامیاران/muk/news/body.aspx?newsid=6209
کتابخانه مرکزی دانشگاهhttp://clib.muk.ac.ir/
کانال خبری روابط عمومی دانشگاهhttp://www.telegram.me/mukurdistan
فناوری اطلاعات/muk/network/kamiaran/fanavarikamyaran.aspx
فرم نظر سنجی از ارباب رجوع/muk/mota/arbab-r
فرایند های دانشگاه/muk/vicechancelleries/fordevelopment/managements/administrative_reform/team/systems_and_processes.aspx
فراخوان استخدام دکترای شیمی آلی/muk/news/body.aspx?newsid=6204
عوامل اجتماعی/muk/vicechancelleries/forhealth/sdh.aspx
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورhttp://insf.org/
صفحه نخست/muk.aspx
صدور پروانه های بهداشتی/muk/vicechancelleries/forfoodanddrug/food/sodorparvaneha.aspx
شورای انضباطی/muk/vicechancelleries/studentandcultural/disciplinary_council.aspx
شهرستان مریوان/muk/network/marivan.aspx
شهرستان کامیاران/muk/network/kamiaran.aspx
شهرستان قروه/muk/network/qorve.aspx
شهرستان سقز/muk/network/saqez.aspx
شهرستان سروآباد/muk/network/sarvabad.aspx
شهرستان دیواندره/muk/network/divandareh.aspx
شهرستان دهگلان/muk/network/dehgolan.aspx
شهرستان بیجار/muk/network/bijar.aspx
شهرستان بانه/muk/network/bane.aspx
ششمین جلسه کمیسیون ماده 20/muk/news/body.aspx?newsid=6222
شبکه بهداشت/muk/network.aspx
شبکه/muk/vicechancelleries/forhealth/network.aspx
سیستم پرسنلیhttp://personeli.muk.ac.ir/citrix/xenapp/auth/login.aspx
سومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران/muk/news/body.aspx?newsid=3264
سلامت روان/muk/vicechancelleries/forhealth/psa.aspx
سرویس اینترنت دانشگاه/muk/presidency/information/edarfanavari/internet/acount.aspx
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکرhttp://kurdehya.ir/
سامدhttp://saamad.ir
سامانه نوبت دهی درمانگاههاhttp://85.185.244.122/
سامانه نقل و انتقال کارکنانhttp://transfers.muk.ac.ir/
سامانه نظام پیشنهاداتhttp://offers.muk.ac.ir
سامانه نظارت بر تعرفه های سلامتhttp://1690.ir/
سامانه مهندسی مشاغلhttp://structure.behdasht.gov.ir/webgrd/grd/
سامانه مدیریت آموزش سماhttp://sama.muk.ac.ir/samaweb/
سامانه مدیریت امور پژوهشیhttp://research.muk.ac.ir/_pages/default.aspx
سامانه فیش حقوقیhttp://85.185.244.119:8080/
سامانه فاکس دانشگاهhttps://10.11.39.250/
سامانه علم سنجی دانشگاهhttp://isid.research.ac.ir/muk
سامانه صدور گواهی حقوقیhttp://85.185.244.119:8082/
سامانه دانش آموختگانhttp://eg.muk.ac.ir/ippappv1c079/persian_webui/systemmanagment/login.aspx
سامانه پورتال اساتید/muk/faculty.aspx
سامانه برنامه ریزی و مدیریت عملکردhttp://op.behdasht.gov.ir/account/login?returnurl=%2f
سامانه آموزش کارکنانhttp://amoozesh.muk.ac.ir/
سامانه آماری معاونت درمانhttp://85.185.244.122:3333
سامانه ارزیابی عملکردhttp://217.219.223.164/
سامانه اتوماسیون استخرhttp://pool.muk.ac.ir/
رئیس دانشگاه/muk/presidency/president.aspx
راهنمای ارتباطات/muk/contactus.aspx
راه اندازی کانال تلگرامی روابط عمومی دانشگاه/muk/news/body.aspx?newsid=6020
دهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی بالینی ایران/muk/iccm10_fa
درباره معاونت/muk/vicechancelleries/fordevelopment/about.aspx
درباره دانشگاه/muk/about.aspx
دانشگاه علوم پزشکی کردستان/muk.aspx
دانشکده ها/muk/faculties.aspx
دانشکده دندانپزشکی/muk/faculties/dentistry.aspx
دانشکده پیراپزشکی/muk/faculties/paramedics.aspx
دانشکده پزشکی/muk/faculties/pezeshki.aspx
دانشکده پرستاری و مامایی/muk/faculties/nursingandmidwifery.aspx
دانشکده بهداشت/muk/faculties/health.aspx
خانواده/muk/vicechancelleries/forhealth/family.aspx
حوزه ریاست/muk/presidency.aspx
چارت سازمانی/muk/about/organizationchart.aspx
جلسه هماهنگی/muk/news/body.aspx?newsid=6249
جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازیhttp://razi.research.ac.ir/
جذب و استخدامhttp://www.mukazmoon.ir/
تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95/muk/news/body.aspx?newsid=6168
تحول نظام سلامت/muk/presidency/office/healthsectorevolution.aspx
تجهیزات پزشکی/muk/vicechancelleries/fortreatment/medical_equipment.aspx
تاریخچه و چشم انداز/muk/about/history.aspx
پیوندهای ویژه/muk/payvand/link2.aspx
پیام تبریک ریاست دانشکده به مناسبت عید سعید فطر/muk/news/body.aspx?newsid=5911
پورتال نقلیهhttp://transport.muk.ac.ir/login.aspx
پورتال ایرانhttp://www.iran.ir/
پورتال استان کردستانhttp://portal.ostan-kd.ir/
پلیس فتاhttp://www.cyberpolice.ir/
پست الکترونیک دانشگاهhttp://79.175.166.147/
پایگاه خبری وب داhttp://webda.muk.ac.ir/
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir/
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوریhttp://www.president.ir/
پایگاه اطلاع رسانی دولتhttp://www.dolat.ir/
پاراکلینیک/muk/hospitals/besat/paraclinical.aspx
بیماریها/muk/vicechancelleries/forhealth/mfdc.aspx
بیمارستان ها/muk/hospitals.aspx
بیمارستان قدس سنندج/muk/hospitals/qods.aspx
بیمارستان فجر مریوان/muk/hospitals/fajr_marivan.aspx
بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه/muk/hospitals/salaheddin_bane.aspx
بیمارستان شهید بهشتی قروه/muk/hospitals/shahid_beheshti_qorve.aspx
بیمارستان شهدای دهگلان/muk/hospitals/shohada.aspx
بیمارستان سینا کامیاران/muk/hospitals/sina_kamiaran.aspx
بیمارستان توحید سنندج/muk/hospitals/tohid.aspx
بیمارستان بوعلی مریوان/muk/hospitals/bu_ali_marivannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.aspx
بیمارستان بعثت سنندج/muk/hospitals/besat.aspx
بیمارستان امام خمینی سقز/muk/hospitals/imam_saqez.aspx
بیمارستان امام خمینی دیواندره/muk/hospitals/imam_divandare.aspx
بیمارستان امام حسین بیجار/muk/hospitals/imam_hosein_bijarhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.aspx
بیمارستان/muk/presidency/office/hospital.aspx
بسته های آموزشی/muk/network/sanandaj/package.aspx
برنامه تحول نظام سلامت/muk/presidency/office/healthsectorevolution.aspx
برنامه استراتژیک/muk/strategy-progarm.aspx
بخش ها/muk/presidency/sections.aspx
بانک اطلاعات ماماها/muk/faculties/nursingandmidwifery/mama.aspx
آموزش بهداشت روان/muk/news/body.aspx?newsid=6239
آگهی مزایده عمومی/muk/news/body.aspx?newsid=6100
آگهی مرکز اورژانس تهران/muk/news/body.aspx?newsid=6247
آگهی (استعلام بها)/muk/news/body.aspx?newsid=6074
اطلاعیه باردوم/muk/news/body.aspx?newsid=6050
اطلاعیه/muk/news/body.aspx?newsid=6189
اطلاع رسانی/muk/vicechancelleries/forfoodanddrug/info.aspx
استانداری کردستانhttp://www.ostan-kd.ir/
آزمون فینال/muk/news/body.aspx?newsid=6136
آزمایشگاه کنترل/muk/vicechancelleries/forfoodanddrug/control_lab.aspx
ارتباط با مسئولین/muk/contactus.aspx
آدرس سامانه ثبت درخواست های انتقالی و میهمان/muk/news/body.aspx?newsid=5802
اداری و مالی/muk/hospitals/besat/office.aspx
اداره نظارت برمواد غذایی/muk/vicechancelleries/forfoodanddrug/food.aspx
اداره مشاوره/muk/vicechancelleries/studentandcultural/advice_bureau.aspx
اداره تربیت بدنی/muk/vicechancelleries/studentandcultural/physical_education.aspx
اداره پرستاری/muk/vicechancelleries/fortreatment/nursing.aspx
اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات/muk/presidency/bazb.aspx
اداره اموربیمارستانها/muk/vicechancelleries/fortreatment/hospital_affairs.aspx
اداره امور حقوقی/muk/presidency/sections/law.aspx
اتوماسیون تغذیهhttp://78.39.227.14/
اتوماسیون اداری/muk/network/kamiaran/oa-kamyaran.aspx
jiro cmshttp://www.jiro.ir
english/muk-en.aspx
«آگهی فـراخوان عمـومی»/muk/news/body.aspx?newsid=6140
./muk/vicechancelleries/forresearch.aspx

Response Info

Cache-Controlprivate
Content-Length56390
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateTue, 06 Sep 2016 17:20:16 GMT
ServerMicrosoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version4.0.30319
X-Powered-ByASP.NET

Meta Tags

viewportwidth=device-width

H Tags

h1دانشگاه علوم پزشکی کردستان,
h2دانشکده پیراپزشکی:جلسه هماهنگی, معاونت غذا و دارو:معیارهای جدید ارزشیابی شرکت های پخش دارو, موافقت وزیر بهداشت با تاسیس مرکز تحقیقات دانشگاه,
h3دانشکده پرستاری و مامایی:آزمون فینال, دانشکده پیراپزشکی:اطلاعیه, شبکه بهداشت دیواندره:واگذاری تلفنخانه ازطریق استعلام بهاء, کلنگ زنی همراه سرای بیمارستان سینا کامیاران, مرکز بهداشت سنندج:آموزش بهداشت روان, معاونت غذا و دارو:ششمین جلسه کمیسیون ماده 20,

Css Files

1/jirocms/components/module/content/slideshow/type5/skin/stylesheet.css
2/jirocms/files/skins/9/9.css
3/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/1050.css
4/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/1150.css
5/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/1300.css
6/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/599.css
7/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/799.css
8/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/900.css
9/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/common.css
10/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/default.css
11/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/editmode.css
12/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/fonts/fonts.css
13/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/mobilemenu.css
14/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/muk.ico

JavaScript Files

1/jirocms/components/module/content/accordion/accordion.js
2/jirocms/components/module/content/accordion/jquery.dimensions.js
3/jirocms/components/module/content/accordion/jquery.easing.js
4/jirocms/components/module/content/menu2/js/menu.js
5/jirocms/components/module/content/slideshow/type5/js/jiroslideshow.js
6/jirocms/files/system/templates/common/jquery.js
7/jirocms/files/system/templates/muk/new/skin/default.js