www.pnu.ac.ir

Site title of www.pnu.ac.ir is پورتال دانشگاه پیام نور-پورتال دانشگاه پیام نور

World ranking 4458 altough the site value is $504048. pnu.ac.ir IP is 87.107.34.207 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 4531 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for pnu.ac.ir is پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه کشوری, درباره پیام نور, payame Noor, payame noor University, pnu, elearning-

Site Information

Site Title پورتال دانشگاه پیام نور-پورتال دانشگاه پیام نور
Keywords //,
Charset utf-8
Page Speed 4531 ms
Site Host pnu.ac.ir
IP Address 87.107.34.207
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Alexa Rank 4458

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
دانشگاه141 times7.02
پیام102 times5.08
139558 times2.89
شنبه29 times1.44
علمی26 times1.29
مرکز26 times1.29
آزمون23 times1.15
استان23 times1.15
معاون22 times1.10
دفتر18 times0.90
مالی18 times0.90
دوشنبه18 times0.90
آموزشی14 times0.70
فناوری14 times0.70
يكشنبه14 times0.70
برای13 times0.65
عمرانی13 times0.65
سامانه13 times0.65
139413 times0.65
تکمیلی12 times0.60
اداره12 times0.60
دکتر12 times0.60
دکتری12 times0.60
تخصصی12 times0.60
پژوهش11 times0.55
جزئیات11 times0.55
چهارشنبه10 times0.50
آموزش10 times0.50
تحصیلات10 times0.50
هیات10 times0.50
علوم10 times0.50
بيشتر10 times0.50
برنامه9 times0.45
سنجش9 times0.45
امور9 times0.45
اداری،9 times0.45
کارکنان9 times0.45
رئیس9 times0.45
اعلام9 times0.45
انتخاب9 times0.45
برگزار9 times0.45
دانشجویان8 times0.40
عنوان8 times0.40
دوره8 times0.40
برگزاری8 times0.40
جشنواره8 times0.40
دانشجویی8 times0.40
sprites8 times0.40
ایران7 times0.35
ریاست7 times0.35
مراکز7 times0.35
اعضای7 times0.35
خراسان7 times0.35
الکترونیکی7 times0.35
آغاز7 times0.35
ویژه7 times0.35
مدیران7 times0.35
مهندسی7 times0.35
پژوهشی6 times0.30
معاونت6 times0.30
واحد6 times0.30
الملل6 times0.30
استانها6 times0.30
فرهنگی6 times0.30
بوشهر6 times0.30
زبان6 times0.30
نحوه6 times0.30
پذیرفته6 times0.30
شدگان6 times0.30
پذیرش6 times0.30
دومین6 times0.30
کشور6 times0.30
نظام6 times0.30
اسلامی5 times0.25
رسانه5 times0.25
مرکزی5 times0.25
اداری5 times0.25
حوزه5 times0.25
اجتماعی5 times0.25
محتوای5 times0.25
جنوبی5 times0.25
کارشناسی5 times0.25
مهرماه5 times0.25
همایش5 times0.25
سراسر5 times0.25
روانشناسی5 times0.25
کارگاه5 times0.25
نامه5 times0.25
بازدید5 times0.25
ریزی4 times0.20
مجازی4 times0.20
هماهنگی4 times0.20
نظارت4 times0.20
سازمان4 times0.20
عمومی4 times0.20
خدمات4 times0.20
کرمان4 times0.20
رضوی4 times0.20
البرز4 times0.20
تهران4 times0.20

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
یزدhttp://yazd-setad.pnu.ac.ir_blank
ورود کاربران/portal/users?url=/portal/home/default.aspx?categoryid=3145bbb7-25f3-4041-bb6d-8a76b0c05760
هیئت علمی دانشگاه/portal/home/default.aspx?categoryid=905d5595-1a45-49cd-ab2a-3c0e5b5c8596
هیات ممیزه/portal/home/default.aspx?categoryid=c824c434-f242-4aab-a6db-5f399fbd354c
هیات رئیسه/portal/home/default.aspx?categoryid=783927fb-455e-49c0-acbc-564a561df673
هیات امنا/portal/home/default.aspx?categoryid=dc36dc32-4c39-43f6-8e4b-9b7b1406e254
هنر و معماری/portal/home/default.aspx?categoryid=a6a9e3ea-278d-4a7c-9ccd-958718f7d60b
همدانhttp://hp.pnu.ac.ir_blank
هرمزگانhttp://hormozgan.pnu.ac.ir_blank
نشریات علمی دانشگاهhttp://journals.pnu.ac.ir/
نرم افزارهای مرتبط با آزمون دانشگاه/portal/home/default.aspx?categoryid=11051d6a-3bae-40a9-bbb6-57d9590cd1e4
منشور اخلاق پژوهش دانشگاه../picture/showpicture.aspx?id=646343b8-4a4b-4592-b8f6-4724ed685f3b
معرفی رشته ها/portal/home/default.aspx?categoryid=03f129d9-8c2d-4d0a-8160-3771ae45141a
معاونت فناوری و پژوهش/portal/home/default.aspx?categoryid=5ce0a7bb-1396-41e2-ab85-bd608445b9b3
معاونت فرهنگی و اجتماعی/portal/home/default.aspx?categoryid=d1051609-8fec-4bfd-a518-9f63e49f966f
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی/portal/home/default.aspx?categoryid=95ba64a8-bd51-436b-86db-d4fc43954d13
معاونت اداری، مالی و عمرانی/portal/home/default.aspx?categoryid=435d7c77-a10c-4f3f-9d24-eea9b2d5d801
مشمولین/portal/home/default.aspx?categoryid=51ad4f9a-e0a7-4755-9922-c4e70f1127ca
مرکزیhttp://markazi.pnu.ac.ir_blank
مرکز سنجش و آزمونhttp://azmoon.pnu.ac.ir
مرکز چاپ و توزیع/portal/home/default.aspx?categoryid=6d56b1fa-c7a8-4251-88bb-f4e4e6e5d839
مرکز تحصیلات تکمیلی/portal/home/default.aspx?categoryid=328038e1-ba51-4c9e-935a-fd7776e12502
مرکز آزمایشگاههای ملی و قطبی/portal/home/default.aspx?categoryid=e9d46ef3-e213-4f4d-aae7-0dbc85b9e61b
مراکز/واحدهای دانشگاه پیام نور/portal/home/default.aspx?categoryid=505b9efa-e360-4c9a-a4e0-88621a7e0af5
مدیریت، اقتصاد و حسابداری/portal/home/default.aspx?categoryid=a7f1026f-64d9-4f26-b68b-148839c480c4
مدیریت کتابخانه، مرکز اسناد و مدارک علمی/portal/home/default.aspx?categoryid=d36ac286-820e-4a07-b585-b026ef3b5442
مازندرانhttp://mz.pnu.ac.ir_blank
لرستانhttp://lorestan.pnu.ac.ir/portal/home/_blank
گیلانhttp://gilan.pnu.ac.ir_blank
گلستانhttp://golestan.pnu.ac.ir_blank
گروه همکاری های علمی بین المللی/portal/home/default.aspx?categoryid=d07c90b5-1b75-4fea-8b25-a10c8e5496da
کهگیلویه و بویراحمدhttp://kb.pnu.ac.ir_blank
کرمانشاهhttp://kermanshah.pnu.ac.ir_blank
کرمانhttp://kerman.pnu.ac.ir_blank
کردستانhttp://kurdistan.pnu.ac.ir_blank
کتابخانه دیجیتالhttp://dlib.pnu.ac.ir/ui/forms/index.aspx
قمhttp://qom.pnu.ac.ir_blank
قزوینhttp://qazvin.pnu.ac.ir_blank
فنی و مهندسی/portal/home/default.aspx?categoryid=7e5f7a9d-f7b9-4dae-9fdf-e9464ce7b113
فرم ها و آئین نامه ها/portal/home/default.aspx?categoryid=a9372489-fe92-4183-a9d2-7deb194eb5c9
فارسhttp://fars.pnu.ac.ir_blank
علوم کشاورزی/portal/home/default.aspx?categoryid=67c39e3b-2960-419e-9e0a-86df0204820d
علوم تربیتی و روانشناسی/portal/home/default.aspx?categoryid=c485da88-8b1c-47eb-b6d0-45e64e190855
علوم پایه/portal/home/default.aspx?categoryid=520624d8-7f2c-40fe-996a-426e91b4021d
علوم اجتماعی/portal/home/default.aspx?categoryid=2b5e00ee-8616-4a17-b996-f09a10aa188d
صندوق قرض الحسنه کارکنان/portal/home/default.aspx?categoryid=c82d79a5-1681-42c8-89d7-7c1821232988
صندوق رفاه اعضای هیات علمیhttp://www.srpnu.ir/
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناورانhttp://www.insf.org/
شیوه های پذیرش دانشجو/portal/home/default.aspx?categoryid=2abbf433-7d29-4b2f-88d7-4e50cb2cd8c4
شورای دانشگاه/portal/home/default.aspx?categoryid=be6760dc-8d55-4119-bf9a-be422cf1d5b5
شبکه نوآوری دانشگاه پیام نور/portal/home/default.aspx?categoryid=c64759d0-d515-4d8f-b01c-5f429e1e25dc
شبکه علمی دانشگاه پیام نورhttp://academicnetwork.pnu.ac.ir/
شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلامhttp://invu.ir/
سیستان و بلوچستانhttp://sb.pnu.ac.ir/_blank
سوالات متداول/portal/home/default.aspx?categoryid=52c238f3-3a53-4131-b2e7-eb15ef8e9164
سنجش و آزمونhttp://azmoon.pnu.ac.ir
سمنانhttp://se.pnu.ac.ir_blank
سامانه یادگیری الکترونیکیhttp://lms.pnu.ac.ir/
سامانه نشریات علمی دانشگاهhttp://journals.pnu.ac.ir/
سامانه نشریات دانشجوییhttp://nashriyat.pnu.ac.ir/uset/home/index
سامانه مدیریت کتابخانهhttp://lib.pnu.ac.ir/farsi/home/index
سامانه کتابخانه دیجیتالhttp://dlib.pnu.ac.ir/
سامانه رسیدگی به درخواست هاhttp://srsa.pnu.ac.ir/
سامانه جامع همایش های دانشگاهhttp://conference.pnu.ac.ir/
سامانه جامع دانشگاهی گلستانhttp://reg.pnu.ac.ir/
سامانه تدوین منابع آموزشیhttp://tadvin.pnu.ac.ir/
سامانه پست الکترونیکhttp://mail.pnu.ac.ir/
سامانه اتاق فکرhttp://form.pnu.ac.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=c63fda03-97da-43c3-af5e-84c98879f8f4
زنجانhttp://zanjan.pnu.ac.ir_blank
ریاست دانشگاه/portal/home/default.aspx?categoryid=3b1563a9-0946-44b0-a054-a9b0673068be
دفترآمار و فناوری اطلاعات/portal/home/default.aspx?categoryid=f4e07802-001b-4536-b3e3-3e33d84b4a00
دفتر نظارت و ارزیابی/portal/home/default.aspx?categoryid=4738484d-489a-4f87-9302-c714dc9f4285
دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت/portal/home/default.aspx?categoryid=13d7126d-55bf-4b66-b8b3-be35ca8846e1
دفتر ریاست/portal/home/default.aspx?categoryid=141c1747-6af7-4e7a-a485-d3d331a2b6a4
دفتر تدوین و تولید کتب و محتوای آموزشی/portal/home/default.aspx?categoryid=2403ec99-c447-49fd-96d9-0f15a9bb14c1
دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی و فناوری/portal/home/default.aspx?categoryid=c45a15e5-f3a6-4a2d-b8c8-7ecc6ccf164e
دفتر تحصیلات تکمیلی/portal/home/default.aspx?categoryid=3cbe91c1-3a29-48f9-833a-5d39a3d18ba4
دفتر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری/portal/home/default.aspx?categoryid=75f9df49-b5d2-4476-9183-a39d1bc69c1d
دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین المللhttp://isc.pnu.ac.ir
دفتر برنامه ریزی آموزشی/portal/home/default.aspx?categoryid=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328
دفتر آموزشهای آزاد و چندرسانه ای/portal/home/default.aspx?categoryid=e6e68b82-67a1-44a5-8236-b9bae09ae228
دفتر آموزشهای آزاد و چند رسانه ای/portal/home/default.aspx?categoryid=e6e68b82-67a1-44a5-8236-b9bae09ae228
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیات علمی/portal/home/default.aspx?categoryid=a078db15-9252-4554-a8f7-909a4087bef8
دانلود منشور و موازین اخلاق پژوهش../file/showfile.aspx?id=a9bda7ce-d389-4099-a239-98332fafb543
دانش آموختگان/portal/home/default.aspx?categoryid=f271928c-29cf-4809-89af-d3beb9852ebc
خوزستانhttp://khz.pnu.ac.ir_blank
خراسان شمالیhttp://nkh.pnu.ac.ir_blank
خراسان رضویhttp://razavi.pnu.ac.ir_blank
خراسان جنوبیhttp://skh.pnu.ac.ir
خدمات آموزشی/portal/home/default.aspx?categoryid=30d91054-16b1-4670-9a7d-81a4fe07bbe9
خبرگزاری یوپناhttp://upna.ir/
خانه/
حوزه مقاومت بسیج/portal/home/default.aspx?categoryid=f2b76c03-971e-40c7-9e42-fe975f334e64
چهارمحال بختیاریhttp://chb.pnu.ac.ir/portal/home/_blank
جمعیت دانشجویی/portal/home/default.aspx?categoryid=d87b3233-79e1-48de-ac4c-bae2c8b0f49b
تهرانhttp://tehran.pnu.ac.ir/_blank
تماس با ما/portal/home/default.aspx?categoryid=a3dfd0c6-f99c-4a19-a457-e7d8de9f25b6
تقویم آموزشی/portal/home/default.aspx?categoryid=f47bd9c4-5060-4498-abbf-7c5e1bf7333b
پیگیری نامهhttp://didgah.pnu.ac.ir/applications/tracking/websitequery.aspx?softwareguid=7c48f1ee-18c0-4406-84b0-3ad426ce5aee&tablekey=1
پیام ریاست محترم دانشگاه/portal/home/default.aspx?categoryid=974e7e5a-267d-48ad-a517-5aae2334fa4f
پورتال اطلاع رسانی اعضا هیات علمیhttp://form.pnu.ac.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=09826717-d84e-400a-b595-17a03fd721d1
پژوهشکده پوشش های نانوساختار یزدhttp://nanoyazd.pnu.ac.ir/
پژوهشکده آموزش باز و از دور/portal/home/default.aspx?categoryid=20305aff-afeb-4e10-994f-a70e87951479
پژوهش در دانشگاه/portal/home/default.aspx?categoryid=c45a15e5-f3a6-4a2d-b8c8-7ecc6ccf164e
پرتال امام خمینی (ره)http://www.imam-khomeini.ir/
پذیرش و ثبت نام/portal/home/default.aspx?categoryid=d88ece49-a45f-4384-b928-3833e51342b4
پایگاههای علمی/portal/home/default.aspx?categoryid=d1a0a337-4191-4c49-8547-8188159e0d5d
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)http://www.isc.gov.ir/
بيشتر../home/showpage.aspx?object=news&categoryid=83588c18-f90b-4040-8497-ea98a61423d4&webpartid=dfb3d2f5-bfd2-40cc-8646-dcd8e3c14a20
بوشهرhttp://bushehr.pnu.ac.ir_blank
بسیج اساتیدhttp://bsj.pnu.ac.ir/portal/home/
برنامه ریزی آموزشی/portal/home/default.aspx?categoryid=1963356d-1c30-456a-943e-523a8f707328
بخش های علمی/portal/home/default.aspx?categoryid=e0cdb841-542e-44c4-80a4-3abc71e34e18
باشگاه نخبگان دانشگاه پیام نور/portal/home/default.aspx?categoryid=69f04654-ea0d-41e0-bfaa-232901f485c7
باشگاه خبرنگاران افتخاری دانشگاهhttp://form.pnu.ac.ir/portal/home/default.aspx?categoryid=cfaa3efc-b8ec-416b-ac3e-cd22a0c8bcd5
آیین نامه های دانشجویی/portal/home/default.aspx?categoryid=958bbca9-4e03-4b4e-bc69-7b6a18e46b38
ایلامhttp://ilam.pnu.ac.ir_blank
اولویتهای تحقیقاتی/portal/home/default.aspx?categoryid=d4b947e8-347c-4e81-a8c8-c2487e24e86b
اهداف و برنامه ها/portal/home/default.aspx?categoryid=1fe60f4a-68de-477a-98dc-10445c2e0aee
الهیات و علوم اسلامی/portal/home/default.aspx?categoryid=ad3a4ed6-d62e-41f2-8698-3e6d69a18505
البرزhttp://alborz.pnu.ac.ir_blank
اصفهانhttp://isfahan.pnu.ac.ir/portal/home/_blank
آشنایی با دانشگاه/portal/home/default.aspx?categoryid=5778e899-bf37-4e98-95ff-8fd620b98979
آرشیو مطالب../home/showpage.aspx?object=news&categoryid=83588c18-f90b-4040-8497-ea98a61423d4&webpartid=7e7ec3c5-29aa-48a9-9bb7-9ee21dd5c880
اردبیلhttp://ardebil.pnu.ac.ir
آذربایجان غربیhttp://az.pnu.ac.ir_blank
آذربایجان شرقیhttp://eaz.pnu.ac.ir_blank
ادبیات فارسی و زبان های خارجی/portal/home/default.aspx?categoryid=986cd9cc-d19f-4498-a8ef-9bbfa374c69b
ادامه...)/portal/home/default.aspx?categoryid=6d97b895-365e-4e24-8c34-a4b507f529f0
اداره کل فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه/portal/home/default.aspx?categoryid=b6fb12b8-22d6-4641-b3b8-76a496d51adc
اداره کل شاهد و ایثارگر/portal/home/default.aspx?categoryid=0f578643-f622-492a-b80c-c88ca1e4b8d7
اداره کل روابط عمومی/portal/home/default.aspx?categoryid=60eaf170-3ee5-4965-8aa7-726466283e34
اداره کل پشتیبانیhttp://sp.pnu.ac.ir/org_staff_welfare/default.aspx
اداره کل آموزش/portal/home/default.aspx?categoryid=566aaeb8-20d1-40a1-81e2-bad4c698fd17
اداره کل امور مالی/portal/home/default.aspx?categoryid=de889f27-5892-4678-976f-fca0f2bab659
اداره کل امور عمرانی و املاک/portal/home/default.aspx?categoryid=20930075-49f6-43c2-a7aa-0a9f22cb30ad
اداره کل امور دانشجویان/portal/home/default.aspx?categoryid=a330a037-2fd5-494c-90c7-99516ac09451
اداره کل امور تربیت بدنی/portal/home/default.aspx?categoryid=b8ada318-28d8-497b-afdf-b4c22decc146
اداره کل امور اداری/portal/home/default.aspx?categoryid=0e8f31aa-0295-43fd-87c9-f3a5e5caf9b3
اداره دبیرخانه سازمان مرکزیhttp://didgah.pnu.ac.ir
اتوماسیون مکاتبات اداری استان ها/portal/home/default.aspx?categoryid=b3da919b-a20a-43ae-bd3d-055ef328518b
sigma itidhttp://www.sigma.ir
englishhttp://en.pnu.ac.ir

Response Info

Cache-Controlno-cache,public, max-age=868
Content-Length231768
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateTue, 06 Sep 2016 20:55:02 GMT
ExpiresTue, 06 Sep 2016 21:09:32 GMT
Last-ModifiedTue, 06 Sep 2016 20:49:32 GMT
ServerMicrosoft-IIS/7.5
Vary*
X-AspNet-Version4.0.30319
X-Powered-ByASP.NET

Meta Tags

content-typetext/html; charset=utf-8
x-ua-compatibleie=edge;chrome=ie8

Css Files

1../home/style.aspx?website=portal&categoryid=83588c18-f90b-4040-8497-ea98a61423d4&theme=t0-blue
2../style/portal.css
3../theme/pnu-azar-93/css/style.css
4/favicon.ico

JavaScript Files

1../menu/js/imenu.js
2../menu/js/imenus.js
3../menu/js/iscroll.js
4../menu/js/linkmenu.js
5../script/jquery/jquery-1.6.2.min.js
6../script/jquery/ui/minified/jquery.ui.core.min.js
7../script/spryeffects.js
8../script/webpartslider.js
9../theme/pnu-azar-93/js/catalog/hash.js
10../theme/pnu-azar-93/js/catalog/modernizr.2.5.3.min.js
11../theme/pnu-azar-93/js/jquery.easing-1.3.js
12../theme/pnu-azar-93/js/jquery.iosslider.min.js
13../theme/pnu-azar-93/js/jquery.lazyload.min.js
14../theme/pnu-azar-93/js/jquery-1.7.1.min.js
15../theme/pnu-azar-93/js/metro-style/fake-element.js
16../theme/pnu-azar-93/js/metro-style/jquery.isotope.js
17../theme/pnu-azar-93/js/one-tabmenu.js
18../theme/pnu-azar-93/js/two-tabmenu.js