www.qom.ac.ir

Site title of www.qom.ac.ir is دانشگاه قم-دانشگاه قم

World ranking 84891 altough the site value is $25848. qom.ac.ir IP is 217.218.215.4 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 7156 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for qom.ac.ir is پورتال دانشگاه قم-

Site Information

Site Title دانشگاه قم-دانشگاه قم
Keywords //,
Charset utf-8
Page Speed 7156 ms
Site Host qom.ac.ir
IP Address 217.218.215.4
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Alexa Rank 84891

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
دانشگاه76 times9.56
مدیریت14 times1.76
دفتر13 times1.64
هیأت10 times1.26
علمی10 times1.26
آموزش10 times1.26
علمي9 times1.13
نظارت8 times1.01
اداره8 times1.01
مرکز8 times1.01
دانشکده8 times1.01
سامانه7 times0.88
استان7 times0.88
پورتال7 times0.88
الكترونيكي7 times0.88
سيستم7 times0.88
13956 times0.75
معاونت6 times0.75
امور6 times0.75
واحد6 times0.75
کتابخانه6 times0.75
دانشجویی6 times0.75
راهنماي6 times0.75
هيأت6 times0.75
ارتباط5 times0.63
سايت5 times0.63
اطلاعات5 times0.63
گروه5 times0.63
خواهران5 times0.63
خيرين5 times0.63
اتصال5 times0.63
نقشه4 times0.50
آمار4 times0.50
روابط4 times0.50
ارزیابی4 times0.50
اعضای4 times0.50
الله4 times0.50
مجمع4 times0.50
شبكه4 times0.50
خدمات4 times0.50
تازه4 times0.50
اعضاي4 times0.50
صندوق4 times0.50
تماس3 times0.38
ریاست3 times0.38
عمومی3 times0.38
تشکیلات3 times0.38
پژوهش3 times0.38
فناوری3 times0.38
مرکزی3 times0.38
کارآفرینی3 times0.38
رفاه3 times0.38
فرهنگی3 times0.38
اجتماعی3 times0.38
انجمن3 times0.38
حقوق3 times0.38
دبير3 times0.38
برگزار3 times0.38
دانشگاهي3 times0.38
گلستان3 times0.38
اطلاعيه3 times0.38
فناوري3 times0.38
دانشجويي3 times0.38
شنبه3 times0.38
نهاد3 times0.38
اطلاع3 times0.38
اتوماسيون3 times0.38
كاركنان3 times0.38

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
واحد کارشناسان../home/?generaltext/6426/5375/22921/واحد-كارشناسان
واحد رایانه../home/?generaltext/6426/5375/14356/
واحد پذیرش و دانش آموختگان../menu/../home/?23864/اداره-پذيرش-ودانش-آموختگان
هيأت نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان../home/?6471/هيأت-نظارت-و-ارزيابي-آموزش-عالي-استان
هیأت نظارت و ارزشیابی آموزش عالی استان../menu/../home/?6471/هيأت-نظارت-و-ارزيابي-آموزش-عالي-استان
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری../menu/../home/?21473/هيأت-رسيدگي-به-تخلفات-اداري
هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی../menu/../home/?24498/هيأت-اجرايي-جذب-اعضاي-هيأت-علمي
همايشها و كارگاههاي آموزشي../home/?generaltext/3505/3518/45895/-همايشها-و-جشنواره-هاي-دانشگاه-قم
هسته گزینش../home/?generaltext/5591/25427/8003/
نقشه سایت../menu/../home/?sitemap/5591/25478/نقشه-سایت
نقشه سايت/portal/home/?sitemap/5591/25478/نقشه-سایت
نقشه دانشگاه../home/?generaltext/5591/25427/3303/
نظرسنجي خدمات شبكه و اينترنت دانشگاه قم/formwl
نرم افزار پشتيبان شبكه دانشگاه قم../home/?generaltext/5591/25427/47092/
ميزباني دانشگاه قم از روساي مكتا../home/?news/5591/25425/98645/ميزباني-دانشگاه-قم-از-روساي-مكتا
معاونت فرهنگی اجتماعی../menu/../home/?24644/معاونت-فرهنگي
معاونت دانشجویی../menu/../home/?6377/-معاونت-دانشجويي
معاونت پژوهش../menu/../home/?4330/معاونت-پژوهش-و-فناوري
معاونت آموزش../menu/../home/?6426/-معاونت-آموزشي-و-تحصيلات-تكميلي
معاون دانشجویی دانشگاه قم../home/?generaltext/6377/2784/5664/
مرکز همایشهای دانشگاه قم../home/?generaltext/3505/3518/45895/-همايشها-و-جشنواره-هاي-دانشگاه-قم
مرکز مشاوره../menu/../home/?11940/مركز-مشاوره-دانشجويي
مرکز رشد واحدهای فناوریhttp://www.qomit.ir/
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قمhttp://www.qomit.ir/
مرکز بهداشت و درمان../menu/../home/?96707/مركزبهداشت-و-درمان-دانشگاه-قم
مرکز اطلاع رسانی و افکارسنجی دانشگاه قم../home/?generaltext/5591/25427/45867/مركز-اطلاع-رساني-و-افكارسنجي
مرکز اطلاع رسانی و افکارسنجی../home/?generaltext/5591/25427/45867/مركز-اطلاع-رساني-و-افكارسنجي
مركز رشد واحدهاي فناور دانشگاه قمhttp://qomit.ir/
مدیریت فرهنگی../menu/../home/?20409/مديريت-فرهنگي
مدیریت دانشگاه../home/?generaltext/5591/25427/3542/
مديريت دانشگاه../home/?generaltext/5591/25427/3542/
مدیریت تربیت بدنی../home/?generaltext/6377/2784/3390/
مدیریت تحصیلات تکمیلی../home/?generaltext/6426/5375/13471/
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات../menu/../home/?4221/مديريت-برنامه،-بودجه-و-تشكيلات
مدیریت امور فناوری اطلاعات../menu/../home/?3464/مديريت-امور-فناوري-اطلاعات
مدیریت امور دانشجویی../home/?generaltext/6377/2784/3391/
مدیریت امور پژوهشی../menu/../home/?13162/مديريت-امور-پژوهشي
مدیریت امور آموزش../home/?generaltext/6426/5375/10631/
مجمع خیرین دانشگاه ساز قم../menu/../home/?23013/مجمع-خيرين-دانشگاه-ساز-قم
مجمع خيرين دانشگاه ساز قم../home/?23013/مجمع-خيرين-دانشگاه-ساز-قم
مجلات علمی پژوهشی../menu/../home/?14980/مجلات-علمي-پژوهشي
گروه همکاری های علمی و بین المللی../menu/../home/?13843/دفتر-همكاري-هاي-علمي-و-بين-المللي
گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه قم../menu/../home/?6303/گروه-كارآفريني-و-ارتباط-با-صنعت
گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت../menu/../home/?6303/گروه-كارآفريني-و-ارتباط-با-صنعت
کتابخانه مرکزی (آیت الله قاضی)../menu/../home/?14379/كتابخانه-آيت-الله-قاضي-(مركزي)
کتابخانه کوثر (واحد خواهران)../menu/../home/?16409/كتابخانه-كوثر--واحد-خواهران-دانشگاه-قم
کتابخانه کوثر - واحد خواهران../menu/../home/?16409/كتابخانه-كوثر--واحد-خواهران-دانشگاه-قم
کتابخانه آیت الله قاضی (مرکزی)../menu/../home/?14379/كتابخانه-آيت-الله-قاضي-(مركزي)
كتابخانه مركزي (آيت الله قاضي)../home/?14379/كتابخانه-آيت-الله-قاضي-(مركزي)
كتابخانه كوثر- واحد خواهران../home/?16409/كتابخانه-كوثر--واحد-خواهران-دانشگاه-قم
فناوري اطلاعاتhttp://ict.qom.ac.ir
فرم نظرسنجی شبکه بی سیم دانشگاه قم../home/?generaltext/5591/25427/96829/
عضويت در شبكه هاي اجتماعي دانشگاه قم../home/?generaltext/3505/3518/98581/
عربستان نسبت به حفظ جان زائران مسئوليت دارد../home/?news/5591/25425/98659/عربستان-نسبت-به-حفظ-جان-زائران-مسئوليت-دارد
صندوق رفاه اعضای هیأت علمی../menu/../home/?14803/صندوق-رفاه-اعضاي-هيأت-علمي
صندوق رفاه اعضاي هيأت علمي../home/?14803/صندوق-رفاه-اعضاي-هيأت-علمي
صندوق تعاون کارکنان../menu/../home/?19462/صندوق-تعاون-كاركنان-دانشگاه-قم
صندوق تعاون كاركنان../home/?19462/صندوق-تعاون-كاركنان-دانشگاه-قم
صفحه اصلی/
شورای مرکزی شورای صنفی کارکنان../menu/../home/?6312/شوراي-صنفي-كاركنان
شوراي صنفي كاركنان../home/?6312/شوراي-صنفي-كاركنان
شرکت سیگماhttp://www.sigma.ir
سيستم گلستانhttp://edu.qom.ac.ir/
سيستم گزارش گيري كاربران اينترنتhttps://accounting.qomuniv.local:4081/_blank
سيستم جامع دانشگاهي گلستانhttp://edu.qom.ac.ir/portal/home/
سيستم جامع آموزش گلستانhttp://edu.qom.ac.ir/
سيستم تغذيه دانشگاهhttp://food.qom.ac.ir/
سيستم اتوماسيون مكاتبات ديدگاهhttp://dabir.qom.ac.ir
سايت وزارت علوم، تحقيقات و فناوريhttp://www.msrt.ir/
سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه قمhttp://journals.qom.ac.ir/
سامانه مديريت نشريات علمي دانشگاه قمhttp://journals.qom.ac.ir
سامانه فيش حقوقي كاركنانhttp://salary.qom.ac.ir/
سامانه خدمات الكترونيك استان قمhttp://khadamat.ghom.ir/
سامانه الكترونيكي 118 دانشگاه قم - tel.qom.ac.irhttp://tel.qom.ac.ir
سامانه الكترونيكي 118 دانشگاهhttp://tel.qom.ac.ir
ریاست دانشگاه قم../home/?generaltext/5591/25427/22936/
روابط عمومی دانشگاه../menu/../home/?3505/روابط-عمومي-
روابط عمومي دانشگاه../home/?3505/روابط-عمومي-
روابط عمومی../menu/../home/?3505/روابط-عمومي-
راهنماي سيستم حضور و غياب../home/?generaltext/5591/25427/94859/
راهنماي پست الكترونيك دانشگاه قم../home/?generaltext/5591/25427/29894/
راهنماي اتصال به وب سايت هاي https../home/?generaltext/5591/25427/97681/
راهنماي اتصال به شبكه vpn دانشگاه../home/?generaltext/5591/25427/97694/راهنماي-اتصال-به-vpn-دانشگاه
راهنماي اتصال اتوماسيون ديدگاه../home/?generaltext/5591/25427/18113/
دفترهمكاري هاي علمي و بين الملل../menu/../home/?13843/دفتر-همكاري-هاي-علمي-و-بين-المللي
دفتر همکاری های علمی و بین المللی../menu/../home/?13843/دفتر-همكاري-هاي-علمي-و-بين-المللي
دفتر هم انديشي اساتيد دانشگاه قم../../home/?18793/زيرپورتال-دفتر-هم-انديشي-استادان-و-نخبگان
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریhttp://qom.nahad.ir/
دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري../home/?6220/دفتر-نهاد-نمايندگي-مقام-معظم-رهبري
دفتر نظارت و ارزيابي دانشگاه قم../home/?22754/دفتر-نظارت-و-ارزيابي
دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه../menu/../home/?22754/دفتر-نظارت-و-ارزيابي
دفتر معاونت../home/?generaltext/6377/2784/3409/
دفتر فعالیتهای قرآنی../menu/../home/?1540/-دفتر-فعاليتهاي-قرآني
دفتر حقوقی../home/?generaltext/5591/25427/3295/
دبیرخانه هیأت امناء و ممیزه../menu/../home/?28005/هيأت-امناء-دانشگاه-قم
دانشگاه ها و ساير پيوندهاي مفيد../home/?generaltext/5591/25427/44064/
دانشگاه قم از نگاه آمار../home/?generaltext/5591/25427/6391/
دانشکده مدیریت../menu/../home/?24861/دانشكده-مديريت-و-اقتصاد
دانشکده فنی مهندسی../menu/../home/?6026/دانشكده-فني-و-مهندسي
دانشکده علوم پایهhttp://science.qom.ac.ir/
دانشکده حقوق../menu/../home/?6466/دانشكده-حقوق
دانشکده آموزش های الکترونیکیhttp://pardis.qom.ac.ir/
دانشکده الهیات و معارف اسلامی../menu/../home/?5220/دانشكده-الهيات-و-معارف-اسلامي
دانشکده ادبیات و علوم انسانی../menu/../home/?2691/دانشكده-ادبيات-و-علوم-انساني
چارت سازمانی../home/?generaltext/5591/25427/3438/
چارت سازماني../home/?generaltext/5591/25427/3438/
جهان اسلام گريبان حاكمان سعودي را رها نكند../home/?news/5591/25420/98662/-جهان-اسلام-گريبان-حاكمان-سعودي-را-رها-نكند
جهاد دانشگاهي قم../home/?generaltext/5591/25427/25686/
جشنواره اختراعات و ابداعات رويش كوهرنگ../home/?news/5591/59317/98657/جشنواره-اختراعات-و-ابداعات-رويش-كوهرنگ
جامعة المصطفي العالميهhttp://www.miu.ac.ir/
تماس با دانشگاهhttp://tel.qom.ac.ir/
تشکیلات سازمانی../home/?generaltext/6377/2784/5098/
تازه هاي فرهنگي/portal/home/?news/24644/24693/تازه ها و رويدادها
تازه هاي دانشجويي/portal/home/?news/6377/4176/تازه ها و رويدادها
تازه هاي پژوهش و فناوري/portal/home/?news/4330/94943/تازه-های-پژوهش-و-فناوری
تاریخچه../home/?generaltext/5591/25427/2918/
تاريخچه../home/?generaltext/5591/25427/2918/
پیشینه معاونت../home/?generaltext/6377/2784/1458/
پورتال خدمات الكترونيكي دانشگاه قم../home/?generaltext/5591/25427/31685/
پورتال آمار و اطلاعات دانشگاه قم../menu/../home/?6179/پورتال-آمار-دانشگاه-قم
پورتال آمار دانشگاه قم../home/?6179/پورتال-آمار-دانشگاه-قم
پورتال اعضاي هيأت علمي دانشگاه قم../menu/../home/?24435/پورتال-اساتيد-دانشگاه-قم
پورتال اساتيد دانشكاهhttp://profs.qom.ac.ir
پست الكترونيكي دانشگاه قمhttps://mail.qom.ac.ir
پژوهشکده محیط زیست../menu/../home/?3352/پورتال-پژوهشكده-محيط-زيست
پردیس دانشگاهی دانشگاه قمhttp://pardis.qom.ac.ir/
پرديس دانشگاهي دانشگاه قمhttp://pardis.qom.ac.ir_blank
پردیس خواهران دانشگاه قم../menu/../home/?3052/واحد-خواهران
پرديس خواهران دانشگاه قم../home/?3052/واحد-خواهران
پايگاه اطلاع رساني مسجد دانشگاهhttp://qom.masjedun.com/
بيشتر../home/?menu/5591/25417/منوی-اصلی-سایت
بنياد نخبگان استان قمhttp://qom.bmn.ir/
بسیج اساتید../menu/../home/?6439/كانون-بسيج-اساتيد
برگزاري آزمون زبان انگليسي در سطح تافل../home/?news/5591/59317/98194/برگزاري-آزمون-زبان-انگليسي-در-سطح-تافل
انجمن های علمی دانشجویی../menu/../home/?21314/انجمن-هاي-علمي-دانشجويي
انجمن هاي علمي دانشجويي../home/?21314/انجمن-هاي-علمي-دانشجويي
انتشارات دانشگاه قم../home/?8205/اداره-چاپ-و-انتشارات
امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی استان قم../menu/../home/?10505/امور-كنسولي-دانشجويان-غير-ايراني-استان-قم
آلبوم تصاویر../menu/../home/?album/5591/25428/آلبوم-تصاویر-دانشگاه-قم
آلبوم تصاوير/portal/home/?album/5591/21277/آلبوم-تصاوير
اعضای هیأت علمی../menu/../home/?24435/پورتال-اساتيد-دانشگاه-قم
اطلاعيه اتصال به وب سايت هاي https../home/?generaltext/5591/25427/97681/
اطلاعيه اتصال به vpn دانشگاه../home/?generaltext/5591/25427/97694/راهنماي-اتصال-به-vpn-دانشگاه
اطلاعات تماس../home/?generaltext/5591/25427/23225/
آشنایی با بنیانگذار دانشگاه../home/?generaltext/5591/25427/6382/
آرشیو اخبار../home/?news/5591/25425/اخبار-دانشگاه
آرشیو../home/?news/5591/59317/اطلاعیه-ها
ارتباط با ماhttp://tel.qom.ac.ir
ارتباط با رياست دانشگاه/portal/home/?generaltext/5591/25427/7335/
اداری مالی/portal/home/?4706/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa%20%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a%20%d9%88%20%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a
اداره رفاه../menu/../home/?26668/اداره-رفاه-دانشجويي
اداره خوابگاه ها../menu/../home/?93675/اداره-خوابگاه-ها
اداره چاپ و نشریات../menu/../home/?8205/اداره-چاپ-و-انتشارات
اداره چاپ و نشر دانشگاه قم../menu/../home/?8205/اداره-چاپ-و-انتشارات
اداره تغذیه../home/?generaltext/6377/2784/20764/
اداره پذیرش و دانش آموختگان../menu/../home/?23864/اداره-پذيرش-ودانش-آموختگان
اداره آموزش های آزاد و مجازی../home/?generaltext/6426/5375/15515/اداره-آموزشهاي-آزاد-و-مجازي
اتوماسيون مكاتبات دبيرhttp://dabir.qom.ac.ir
qom.ac.ir/
powered by sigma itidhttp://sigma.ir
info@qom.ac.irmailto:info@qom.ac.ir
home../home/default.aspx?categoryid=home
en../../../portal/home/?3522/english-portal
ar../../../portal/home/?23495/جامعة-قم

Response Info

Cache-Controlno-cache,private
Content-Length81657
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateTue, 06 Sep 2016 21:58:03 GMT
ServerMicrosoft-IIS/7.5
X-AspNet-Version4.0.30319
X-Powered-ByASP.NET

Meta Tags

content-typetext/html; charset=utf-8

H Tags

h3اخبار دانشگاه, اطلاعیه ها, پیوند های مرتبط, تازه های دانشگاه قم,

Css Files

1../home/style.aspx?website=portal&categoryid=d715ec66-0a1c-4acb-9b78-2bdacb866338&theme=t0-blue
2../style/portal.css
3/favicon.ico
4/portal/theme/qomuniv92/assets/css/index.css
5/portal/theme/qomuniv92/version3/app.css

JavaScript Files

1../menu/js/imenu.js
2../menu/js/imenus.js
3../menu/js/iscroll.js
4../menu/js/linkmenu.js
5../script/jquery/jquery-1.6.2.min.js
6../script/jquery/ui/minified/jquery.ui.core.min.js
7../script/spryeffects.js
8../script/webpartslider.js
9/portal/theme/qomuniv92/assets/js/js.js