www.sbu.ac.ir

Site title of www.sbu.ac.ir is دانشگاه شهید بهشتی,Shahid Beheshti

World ranking 21129 altough the site value is $105036. sbu.ac.ir IP is 194.225.24.120 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 1688 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for sbu.ac.ir is ,Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی,اعضاي هيات علمي,دانشجویان

Site Information

Site Title دانشگاه شهید بهشتی,Shahid Beheshti
Keywords Beheshti, Shahid, Shahid Beheshti University, University, اخبار, اطلاعیه, اعضاي هيات علمي, آموزش, بهشتی, پایگاه نشر دانش, پردیس, پردیس دانشگاهی, پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی, پژوهش, پژوهشکده, پند, خبر روز, دانش آموختگان, دانشجویان, دانشکده, دانشکده مجازی, دانشگاه, دوره های الکترونیکی, شهید, شهید بهشتی, فناوری, فناوری و کارآفرینی, کتاب, گزارش, مجازی, مجلات, مجلات علمی پژوهشی, مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه شهید بهشتی, مرکز رشد, مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی, مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی, مفالات, مقالات, نقشه سایت,
Charset utf-8
Page Speed 1688 ms
Site Host sbu.ac.ir
IP Address 194.225.24.120
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Site Language fa-ir
Site Analytic Code 46028032-1
Alexa Rank 21129

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
139552 times5.05
دانشگاه33 times3.20
علوم30 times2.91
دانشجویان18 times1.75
خدمات18 times1.75
فناوری15 times1.46
مهندسی15 times1.46
مرکز13 times1.26
شهید12 times1.17
بهشتی12 times1.17
دانشکده11 times1.07
پردیس10 times0.97
علمی10 times0.97
پژوهشی9 times0.87
دانشجویی9 times0.87
ریاست8 times0.78
آموزشی8 times0.78
مدیریت7 times0.68
برنامه7 times0.68
اطلاعات7 times0.68
متقاضیان7 times0.68
کارشناسی7 times0.68
اطلاعیه7 times0.68
شورای6 times0.58
انسانی6 times0.58
حقوق6 times0.58
بستن6 times0.58
آموزش6 times0.58
انتصاب6 times0.58
هیات5 times0.49
دانش5 times0.49
دکتری5 times0.49
برای5 times0.49
قابل5 times0.49
توجه5 times0.49
برگزاری5 times0.49
سایت4 times0.39
پژوهشکده4 times0.39
عمومی4 times0.39
سازمانی4 times0.39
رئیس4 times0.39
الهیات4 times0.39
زمین4 times0.39
مطالعات4 times0.39
دانشگاهی4 times0.39
فرهنگی4 times0.39
اجتماعی4 times0.39
اعضای4 times0.39
ارتباطات4 times0.39
همایش4 times0.39
المللی4 times0.39
تخصصی4 times0.39
ارشد4 times0.39
کنفرانس4 times0.39
انجمن4 times0.39
گالری4 times0.39
تحقیقات4 times0.39
مقطع4 times0.39
جلسه4 times0.39
مراسم4 times0.39
ورودی4 times0.39
کتابخانه4 times0.39
دومین4 times0.39
ورود3 times0.29
معاونت3 times0.29
روابط3 times0.29
امور3 times0.29
مالی3 times0.29
منابع3 times0.29
ادیان3 times0.29
ورزشی3 times0.29
انرژی3 times0.29
قرآن3 times0.29
مجازی3 times0.29
منطقه3 times0.29
تحقیقاتی3 times0.29
رایانامه3 times0.29
ایمیل3 times0.29
شاهد3 times0.29
سامانه3 times0.29
جامع3 times0.29
آموزشی،3 times0.29
حقوقی3 times0.29
اخبار3 times0.29
گزارش3 times0.29
کلیه3 times0.29
شناسی3 times0.29
برگزار3 times0.29
مرکزی،3 times0.29
محترم3 times0.29
سیمای3 times0.29
واگذاری3 times0.29
خوابگاه3 times0.29
گروه3 times0.29

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ورود اعضاء/_layouts/authenticate.aspx
ورود/_layouts/authenticate.aspx
واقفین/presidency/pr/wakifs
همکاری‌های علمی بین‌المللی/ntl_blank
همکاری و کمک/graduatesociety/pages/cooperation.aspx
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهhttp://nahad.sbu.ac.ir/_blank
نقشه سایت/sitepages/sitemap.aspx
نقشه دانشگاه/presidency/sbu/pages/map-uni.aspx
نفشـه سـايـت/pages/نقشه-سایت-دانشگاه-.aspx_blank
نخستین همایش دوسالانة فرهنگ و زبان­های باستانی../lists/news/dispform.aspx?id=18093
نام آوران دانشگاه/presidency/pr/distinguishedprof/pages/default.aspx
موفقیت های دانشجویی/adj/resvp/stusuccess
مهندسی و علوم کامپیوتر/cols/cse
مهندسی هسته ای/cols/nuc
مهندسی مکانیک و انرژی/cols/mee
مهندسی فناوری های نوین/cols/nte
مهندسی عمران،آب ومحیط زیست/cols/cwe_blank
مهندسی عمران،آب و محیط زیست/cols/cwe
مهندسی برق/cols/ece
مهندسی انرژی و فناوریهای نوین/cols/nte_blank
منابع انسانی/adj/mae/hrm
مفاخر علمی دانشگاه/presidency/pr/distinguishedprof
معماری و شهرسازی/cols/archurb
معماری و شهر سازی/cols/archurb_blank
معرفی دانشگاه/presidency/sbu/pages/about-the-university.aspx
معرفی/presidency/sbu/pages/about-the-university.aspx
معاونین رئیس/presidency/pages/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3.aspx
معاونت ها/adj
مطالعات منطقه ای/res/regionalstudies
مطالعات بنیادین علم و فناوری/res/frst
مشاورین رئیس/presidency/pages/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%b1%db%8c%db%8c%d8%b3.aspx
مرکزمطالعات سنجش ازدورو gis/gis_blank
مرکزرشد واحدهای فناوری/rsbu_blank
مرکز همایش های بین المللیhttp://sbuicc.ir/
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات/adj/planandtech/it_blank
مرکز تحقیقات وقف/deps/dev_blank
مرکز تحقیقات پروتئین/resctr/prc_blank
مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامیhttp://ierc.sbu.ac.ir/fa/default.html_blank
مرکز آموزش های زبانhttp://lcsbu.ir_blank
مرکز آموزش های تخصصی/atc_blank
مرکز آموزش الکترونیکی/vu_blank
مرکز استحصال آبهای غیر متعارف/resctr/wencr_blank
مراسم دانش آموختگی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد../lists/news/dispform.aspx?id=18130
مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دانشکده حقوق../lists/news/dispform.aspx?id=18159
مدیریت و حسابداری/cols/fma
مدیریت امور فنی و عمرانی/presidency/prj
مجلات علمیhttp://pub.sbu.ac.ir/
متقاضیان کارشناسی ارشد/adj/eduvp/masterapplicants
متقاضیان کارشناسی/adj/eduvp/bachelorapplicants
متقاضیان عضو هیات علمی/presidency/mng/facultyaffairs/employprof
متقاضیان دکتری/adj/eduvp/drapplicants
متقاضیان دریافت خدمات تخصصیhttp://bit.sbu.ac.ir
متقاضیان دانشجویان پردیس دانشگاهی/pardis/pardis2
متقاضیان آموزش های الکترونیکی (مجازی)/vu
لیزر و پلاسما/res/lapri
گیاهان و مواد اولیه دارویی/res/mpdri
گزارش جلسه اختتامیه مدرسه تابستانی کیهان شناسی../lists/news/dispform.aspx?id=18151
گزارش برگزاری مدرسه تابستانی الهیات و کیهان شناسی../lists/news/dispform.aspx?id=18124
گالری/graduatesociety/pages/gallery.aspx
کنفرانس های علمی/presidency/pr/conferences
کرسی حفوق بشر،صلح ودموکراسی/chpd_blank
کتاب دانش آموختگان/lists/news/dispform.aspx?id=16029
کانون بازنشستگان/adj/mae/hrm/retireclub
قوانین و مقررات/presidency/mng/regulation
قابل توجه پذیرفته شدگان مشروط دکتری 1395/lists/news/dispform.aspx?id=18076
فیزیک/cols/physics
فنی و مهندسی شهید عباسپور/pardis/ace_blank
فضای مجازی/res/crc
فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی/adj/farhangi
علوم محیطی/res/esri
علوم شیمی و نفت/cols/chemistry
علوم شناختی و مغز/res/icbs
علوم زیستی/cols/fbs
علوم زمین/cols/earth
علوم ریاضی/cols/mathsci
علوم تربیتی و روانشناسی/cols/fep
علوم اقتصادی و سیاسی/cols/eco
عضویت/graduatesociety/pages/form 1.aspx
طرح کمک رسانی به مناطق محروم شهرستان کوهرنگ../lists/news/dispform.aspx?id=18026
صفحه اصلی/sitepages/home.aspx
شورای دانشگاه/presidency/pages/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87.aspx
شناسنامه خدمات/adj/planandtech/bud/servicesdetails
شبکه برق/pardis/ace/res/enri
سیستم اتوماسیون ادار ی و مالیhttp://office.sbu.ac.ir
سند راهبردی دانشگاه/presidency/strategysbu
سخنرانی تخصصی دکتر برنقی از دانشگاه ساری انگلستان../lists/news/dispform.aspx?id=18115
سامانه جامع آموزشی، پژوهشی ودانشجوییhttp://golestan.sbu.ac.ir
سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجوییhttp://golestan.sbu.ac.ir
رییس دانشگاه/presidency_blank
ریاست/presidency
روزنگار ها و رخدادهاhttp://shahed.sbu.ac.ir/main/index.php?cmd=gallery
روابط عمومی/presidency/pr
رسیدگی به شکایات حقوقی/presidency/legalmanagement
رایانامه(ایمیل)http://mail.sbu.ac.ir/
رایانامه( ایمیل)http://webmail.sbu.ac.ir
رایانامه (ایمیل)http://mail.sbu.ac.ir
راهنمای تلفن دانشگاه/pages/phoneguid_sbu.aspx_blank
دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین../lists/news/dispform.aspx?id=18017
دفتر پیشخوان خدمات آموزشی/adj/eduvp/eduservicesoffice/pages/default.aspx
دستاوردهای پژوهشی/adj/resvp/resachievement
دستاوردهای آموزشی/adj/eduvp/eduachievement
درباره ما/presidency/sbu/pages/about.aspx
درباره انجمن/graduatesociety/pages/aboutsociety.aspx
دانشگاه شهید بهشتی درفهرست دانشگاه های برتر qs../lists/news/dispform.aspx?id=18154
دانشگاه درآینه رسانه/presidency/pr/media
دانشکده ها/cols
دانشجویان مهمان/adj/eduvp/stuguest
دانشجویان شاهد و ایثارگر/shahed/facilities/pages/default.aspx
دانشجویان خارجی/adj/stuvp/stuinternational
دانشجویان پردیس دانشگاهی/pardis/pardis2
دانشجویان استعداد درخشان/adj/eduvp/talent
دانشجو و نهاد نمایندگیhttp://sbu.nahad.ir/index.aspx?siteid=573&siteid=573&pageid=65268
دانش آموزان و دانشگاه/studentanduniversity
خدمات و تسهیلات/graduatesociety/pages/services.aspx
خدمات فناوری اطلاعات وارتباطات/adj/planandtech/it/stuitservices
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات/adj/planandtech/it/profitservices
خدمات فرهنگی و اجتماعی/adj/farhangi/stuculture
خدمات رفاهی/adj/mae/hrm/staffhrmservices
خدمات دانشجویی/adj/stuvp
خدمات پژوهشی/adj/resvp/sturesservices
خدمات آموزشی/adj/eduvp/stueduservices
خدمات اداری و علمی/presidency/profservices
خدمات اداری مالی- رفاهی/adj/mae/hrm/profhrmservices
خبرخوان - rss/_layouts/listfeed.aspx?list=c8d1fdac-fda3-44f6-8bd0-d9cec46e81a4&view=1497abd7-9c4b-4f70-b050-edb87425f636
خانواده/res/fri
حوزه ریاست/presidency/mng
حقوقی ورسیدگی به شکایات/presidency/legalmanagement_blank
حقوق/cols/law
جستجو و وب سایت اعضای هیات علمیhttp://facultymembers.sbu.ac.ir/fa
جذب پژوهشیار پسا دکتری در زمینه بیوشیمی../lists/news/dispform.aspx?id=18109
تماس باما/graduatesociety/pages/contactus.aspx
تشکیلات سازمانی/pages/organization.aspx
تشکلیلات سازمانی/pages/organization.aspx
تشکل ها/adj/farhangi/staffbodies
تربیت بدنی و علوم ورزشی/cols/sport
پیام برای دیگران/graduatesociety/pages/messageforothers.aspx
پشتیبانی،مالی و مدیریت منابع/adj/mae_blank
پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع/adj/mae
پژوهشی و فناوری/adj/resvp
پژوهشکده ها/res
پردیس ها/pardis
پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور/pardis/ace
پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب/pardis/zirab
پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی/pardis/pardis2
پایگاه نشر دانشhttp://pub.sbu.ac.ir
برنامه ریزی،توسعه وفناوری اطلاعات/adj/planandtech_blank
برنامه ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات/adj/planandtech
برنامه دروس رشته قرآن کاوی رایانشی../lists/news/dispform.aspx?id=18162
انجمن دانشگده ها/graduatesociety/pages/facultiessociety.aspx
انتصاب نماینده رئیس دانشگاه در شورای دانشگاه../lists/news/dispform.aspx?id=18054
انتصاب عضو شورای علوم اجتماعی و حقوق../lists/news/dispform.aspx?id=18066
انتصاب سرپرست گروه مدیریت ورزشی و رسانه../lists/news/dispform.aspx?id=18050
انتصاب سرپرست گروه آب و فاضلاب../lists/news/dispform.aspx?id=18111
انتصاب رییس دانشکده حقوق../lists/news/dispform.aspx?id=18061
آموزشی/adj/eduvp
آموزش های تخصصی/atc/pages/switchboard2.aspx
امور هیات علمی/presidency/mng/facultyaffairs_blank
امور فرهنگی/adj/farhangi/profculture
الهیات و ادیان/cols/elahiat
اعضای هیات علمی/presidency/professor
اعضای انجمن/graduatesociety/pages/users.aspx
اعجاز قرآن/res/quran
آشنایی با دانشگاه/presidency/sbu
اشتغال و کارآفرینی/graduatesociety/pages/employment_entrepreneurship.aspx
ارتباطات بین الملل/ntl/internationalrelations
ارتباط با ریاست/presidency/pages/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa.aspx
ادبیات و علوم انسانی/cols/lah
ادامـه اخبار/lists/news/allitems.aspx
اداره کل حراست/presidency/sec
اخبار انجمن/graduatesociety/pages/societynews.aspx
sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
english/newen
12مهر روز " کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی"../lists/news/dispform.aspx?id=18094

Response Info

Cache-Controlprivate, max-age=0
Content-Length177685
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateThu, 08 Sep 2016 10:18:24 GMT
ExpiresWed, 24 Aug 2016 10:18:24 GMT
Last-ModifiedThu, 08 Sep 2016 10:18:24 GMT
MicrosoftSharePointTeamServices14.0.0.7015
ServerMicrosoft-IIS/7.5
SPRequestGuid18947601-8912-4f23-a54b-6ef0989eace1
X-AspNet-Version2.0.50727
X-MS-InvokeApp1; RequireReadOnly
X-Powered-ByASP.NET
X-SharePointHealthScore0

Meta Tags

cache-controlno-cache
content-typetext/html; charset=utf-8
expires0
handheldfriendlytrue
mobileoptimized320
robotsall
viewportwidth=device-width, initial-scale=0.3, user-scalable=yes
x-ua-compatibleie=8

H Tags

h1shahid beheshti university,دانشگاه شهید بهشتی,
h2دانشگاه شهید بهشتی,
h3برای مشاهده گالری تصويری دانشگاه شهيد بهشتی کليک نماييد, پردیس ها, پژوهشکده های علوم انسانی ورفتاری, پژوهشکده های علوم کاربردی, دانشکده های علوم اجتماعی ورفتاری, دانشکده های علوم انسانی, دانشکده های علوم پایه, دانشکده های فنی و مهندسی, ریاست, مراکز, مراکز تحقیقاتی, معاونت ها,

Css Files

1../_catalogs/masterpage/_catalogs/masterpage/responsive.css
2../_catalogs/masterpage/prettyphoto.css
3../_catalogs/masterpage/sbu_tab.css
4../_catalogs/masterpage/style/responsive.css
5../_catalogs/masterpage/style/styles.css
6/_catalogs/masterpage/nivo-slider.css
7/_catalogs/masterpage/sbu.ac.ir.css
8/_layouts/1065/styles/themable/corev4.css?rev=6yl97i6frzjbglritum13g%3d%3d
9/_layouts/1065/styles/themable/menu.css?rev=qbb9vnam1qvugdjqrmnxgq%3d%3d
10/_layouts/1065/styles/themable/search.css?rev=krrxkeiiyeagpsxyx9zzmq%3d%3d
11/style library/sitename/favicon.ico
12/style%20library/sitename/style.css
13main.css
14responsive.css

JavaScript Files

1/_catalogs/masterpage/js/jquery.jcarousel.min.js
2/_catalogs/masterpage/js/jquery.prettyphoto.js
3/_catalogs/masterpage/js/jquery.ui.accordion.js
4/_catalogs/masterpage/js/jquery.ui.core.js
5/_catalogs/masterpage/js/jquery.ui.widget.js
6/_layouts/blank.js?rev=qgoyajlouiwgfrlhhvlmka%3d%3d
7/sitepages/jcarousellite_1.js
8/webresource.axd?d=nnfa2cpmdbs_npl_2b9e_8yvpjthtcvntmntv2kcayhjfxl5xnzd2lyelnebfn3781scbkbtzb2qkq8ezllacgp60mw1&t=635588750026805809
9global.js
10jquery.min.js
11jquery.nivo.slider.pack.js