www.sku.ac.ir

Site title of www.sku.ac.ir is دانشگاه شهرکرد

World ranking 150624 altough the site value is $14508. sku.ac.ir IP is 80.191.183.7 on Microsoft-IIS/7.5 server works with 1765 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for sku.ac.ir is

Site Information

Site Title دانشگاه شهرکرد
Charset utf-8
Page Speed 1765 ms
Site Host sku.ac.ir
IP Address 80.191.183.7
Site Server Microsoft-IIS/7.5
Alexa Rank 150624

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
دانشگاه67 times4.65
١٣٩٤62 times4.30
١٣٩٥55 times3.81
شهرکرد28 times1.94
دانشجویان17 times1.18
 16 times1.11
آزمون16 times1.11
آموزشی16 times1.11
مرکز15 times1.04
شهركرد13 times0.90
دوره13 times0.90
توسط13 times0.90
 برگزاری12 times0.83
دانشکده12 times0.83
١٣٩٣12 times0.83
ارشد11 times0.76
تابستان11 times0.76
 اطلاعیه11 times0.76
کارآفرینی11 times0.76
دکتری11 times0.76
کارشناسی11 times0.76
کارگاه10 times0.69
 قابل9 times0.62
توجه9 times0.62
منابع8 times0.55
علوم8 times0.55
درخشان8 times0.55
برای8 times0.55
علمی8 times0.55
مرکزی7 times0.49
امتحانات7 times0.49
پايان7 times0.49
شدگان7 times0.49
دفتر7 times0.49
زمان7 times0.49
آشنایی7 times0.49
 اطلاعيه6 times0.42
13956 times0.42
زبان6 times0.42
برگزاری6 times0.42
دروس6 times0.42
آموزی6 times0.42
استعدادهای6 times0.42
پذیرش6 times0.42
13946 times0.42
جاری6 times0.42
معاونت6 times0.42
رشته6 times0.42
طبیعی5 times0.35
پایدار5 times0.35
دانشجويان5 times0.35
بدون5 times0.35
 برنامه5 times0.35
فراخوان5 times0.35
 ثبت5 times0.35
انگلیسی5 times0.35
نحوه5 times0.35
عمومی5 times0.35
مقطع5 times0.35
سهمیه5 times0.35
تخصصی5 times0.35
نیمسال5 times0.35
پذیرفته5 times0.35
کلیه5 times0.35
سامانه5 times0.35
دانشجوئی4 times0.28
همایش4 times0.28
توسعه4 times0.28
زاگرس4 times0.28
مناسبت4 times0.28
هفته4 times0.28
شورای4 times0.28
آموزش4 times0.28
نامه4 times0.28
خدمات4 times0.28
خصوص4 times0.28
مصاحبه4 times0.28
برنامه4 times0.28
بسندگی4 times0.28
ممتاز4 times0.28
جدید4 times0.28
ویژه4 times0.28
تحصیلی4 times0.28
بندی4 times0.28
مجازی4 times0.28
اداری4 times0.28
درباره4 times0.28
پژوهشی4 times0.28
پردیس4 times0.28
پژوهشکده4 times0.28
دانشجويي3 times0.21
كارآفريني3 times0.21
دولت3 times0.21
مدیران3 times0.21
 برگزاري3 times0.21
مركز3 times0.21
استان3 times0.21
 آگهي3 times0.21
مناقصه3 times0.21
تهيه3 times0.21

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
ورود به سیستم پرتالlogin.aspx
ورود به سامانه/cl
هیات امناmanagements/index.aspx?managementid=1005
نقشه دانشگاه شهرکردuniversity_map.aspx
نقشه دانشگاهuniversity_map.aspx
نسخه موبايلmobileversion.aspx
نسخه قديمhttp://80.191.183.16
میزان ترافیک و تغییر پسورد اینترنت دانشجویانhttp://79.127.57.243/
مقررات پردیسshowpage.aspx?id=37
معرفی دانشگاه شهرکردuniversity_introduceform.aspx
معاونت فرهنگیmanagements/index.aspx?managementid=1003
معاونت دانشجوییmanagements/index.aspx?managementid=1004
معاونت پژوهشیmanagements/index.aspx?managementid=8
معاونت آموزشیmanagements/index.aspx?managementid=7
معاونت اداری، مالی و مدیریت منابعmanagements/index.aspx?managementid=1002
مشاهده همه خبرهاuniversity_allnews.aspx_blank
مرکز کارآفرینیhttp:///80.191.183.16/karafariny/main.html
مرکز رشدhttp://skuti.ir/
مرکز تحقیقات منابع آبhttp://80.191.183.16/wrrc/wrrc%20web%20page.html
مدیریت امور پژوهشی/rm
مجلات علمی دانشگاهhttp://journals.sku.ac.ir/page/main-page.html
گروه های تحصیلی و مدیرانuniversity_groupsform.aspx
گروه پژوهشی فتونیک/managements/showpage.aspx?id=4086&managementid=8
کنفرانسها و همایش ها/showpage.aspx?id=2
کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشگاهuniversity_grouplevelform.aspx
کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمیhttp://lib.sku.ac.ir/
کتابخانه مرکزیhttp://lib.sku.ac.ir/
کارنامه پژوهشی اعضاshowpage.aspx?id=39
کارمندان دانشگاهuniversity_employeesform.aspx
قطب آنالیز غیر خطی، بهینه سازی و کنترلhttp://cenaoc.ir/cenaoc/
فیش حقوقیhttp://172.16.0.60/
صندوق رفاهی اعضای هیات علمی/showpage.aspx?id=4&
صفحه اصلیindex.aspx
شورای کارکنان/showpage.aspx?id=42
شاخصهای دانشگاه شهرکردuniversity_indexes.aspx
سامانه کار آموزی دانشگاهhttp://80.191.183.15/karamoozi/login.php
سامانه رفع مشکلات رایانهhttp://help.sku.ac.ir
سامانه رزرو اینترنتی غذاhttp://sess.sku.ac.ir/sfxweb/gate/login.aspx
سامانه آموزشی پ‍ژوهشی دانشجویی sesshttp://sess.sku.ac.ir/sess/script/login.aspx
ریاست دانشگاهmanagements/index.aspx?managementid=5
ریاست جمهوریhttp://www.president.ir/
رشته های کارشناسی ارشدshowpage.aspx?id=35
رشته های دکتریshowpage.aspx?id=36
راهنمای تلفن دانشگاهhttp://80.191.183.16:8080/phone/
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریhttp://www.sku.nahad.ir/
دفتر مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir/
دفتر تلفنhttp://80.191.183.16:8080/phone/
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه/industry
دروس ارائه شده ترم جاری در دانشگاهuniversity_coursesform.aspx
درگاه دولتhttp://www.iran.ir/
درباره شهرکردuniversity_aboutcity.aspx
درباره پردیسshowpage.aspx?id=38
درباره استان چهارمحال و بختیاریuniversity_aboutprovince.aspx
دانلود سرور اساتید و دانشجویان/showpage.aspx?id=5&
دانشکده هنر و علوم انسانی فارسانdepartments/index.aspx?departmentid=13
دانشکده های دانشگاه و مدیرانuniversity_departmentsform.aspx
دانشکده منابع طبیعی و علوم زمینdepartments/index.aspx?departmentid=12
دانشکده کشاورزیdepartments/index.aspx?departmentid=8
دانشکده فنی و مهندسیdepartments/index.aspx?departmentid=9
دانشکده علوم ریاضیdepartments/index.aspx?departmentid=10
دانشکده علوم پایهdepartments/index.aspx?departmentid=11
دانشکده دامپزشکیdepartments/index.aspx?departmentid=6
دانشکده ادبیات و علوم انسانیdepartments/index.aspx?departmentid=7
جدول شهریه هاshowpage.aspx?id=34
تماس با ماcontactus.aspx
پیوندهای مفیدusefullinkform.aspx
پست الکترونیکیhttps://newmail.sku.ac.ir/login.php
پژوهشکده نانو/managements/showpage.aspx?id=4080&managementid=8
پژوهشکده فناوری جنین دام/managements/showpage.aspx?id=4079&managementid=8
پژوهشکده زیست فناوری/managements/showpage.aspx?id=4070&managementid=8
پژوهشکده بیماریهای مشترک انسان و دامhttp://80.191.183.16/rizd/main.html
پردیس دانشگاه شهرکرد/showpage.aspx?id=37
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (isc)http://www.isc.gov.ir/
بنیاد نخبگان استانhttp://chb.bmn.ir/
امور فناوری/managements/managementdivisionform.aspx?id=1003
افتخارات دانشگاه شهرکردuniversity_historyform.aspx
اعضاء هیات علمی دانشگاهuniversity_professorsform.aspx
اشتراک اینترنت اساتیدوکارکنانhttp://80.191.183.34/
آزمایشگاه مرکزی/subsystem/index.aspx?subsystemid=3#
آزمايـــــــــــــشگاه مركزي/cl
اداره انتشارات و مجلات علمی /pub
اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر/managements/managementdivisionform.aspx?id=2034
englishen/index.aspx
designed by: tiida/~khosravi
 کلاسهای مجازی دوره تابستانuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=2034_search
 کلاسهای دوره مجازی تابستان 94university_announcementdetailsform.aspx?id=2033_search
 قابل توجه کلیه دانشجویان***مهم***university_announcementdetailsform.aspx?id=6047_search
 قابل توجه دانشجویانی که دارای بدهی میباشندuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=3036_search
 قابل توجه دانشجویان دانشکده فنی ومهندسیuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=1002_search
 فراخوان كارشناس استانداردuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6108_search
 زمان آزمون پایانی دروس مجازی تابستانuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=4037_search
 دستورالعمل حمایت از دوره های پسا دکتریuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6065_search
 دانشجويان مددرسان سرآمدي ايران در خاورميانهuniversity_newsdetailform.aspx?id=2483_search
 چهارمین دوره مسابقه سراسری وبلاگ نویسی نمازuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=1008_search
 جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه سال 94university_announcementdetailsform.aspx?id=6071_search
 جدول زمان بندی انتخابات شورای صنفی – رفاهیuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6059_search
 ثبت نام کار آموزی ترم جاری نیم سال اول 94-95university_announcementdetailsform.aspx?id=6050_search
 ثبت نام دانشجویان جدید الورود تربیت بدنی93university_announcementdetailsform.aspx?id=5_search
 ثبت نام بیمه تکمیلیuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6061_search
 تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95- 94university_announcementdetailsform.aspx?id=6066_search
 برنامه تحصیلی نیمسال دوم 93-94 کلیه دانشکدهuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=3_search
 برنامه امتحانات مربوط به پیش ترم94university_announcementdetailsform.aspx?id=1028_search
 برنامه امتحانات پايان ترم تابستان 95university_announcementdetailsform.aspx?id=6117_search
 بخشنامه ی وام ویژه دکتریuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6055_search
 بخشنامه سه نوع وامuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6073_search
 بخشنامه جدید ویژه وام دکتریuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=1018_search
 اطلاعيه مهم كار آموزي تابستان سال 1395university_announcementdetailsform.aspx?id=6109_search
 اطلاعیه شماره دو کار آموزی تابستان سال 1394university_announcementdetailsform.aspx?id=1016_search
 اطلاعیه دریافت وام ویژه دکتریuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=1007_search
 اطلاعیه برگزاری کارگاه های هفته پژوهشuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6067_search
 اسامی کاندیدای شورای صنفی – رفاهیuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6062_search
 اخذ کار آموزی در ترم جاری نیم سال دوم 94-93university_announcementdetailsform.aspx?id=1004_search
 اخذ کار آموزی تابستان 95university_announcementdetailsform.aspx?id=6091_search
  درخواست مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشگاهuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6048_search
  ثبت نام وام ویژه دکتری آغاز شدuniversity_announcementdetailsform.aspx?id=6089_search
  ارایه دروس مجازی تابستان 94university_announcementdetailsform.aspx?id=1030_search

Response Info

Access-Control-Allow-HeadersOrigin, X-Requested-With, Content-Type, Accept, Range
Access-Control-Allow-MethodsGET, POST, PUT
Access-Control-Allow-Origin*
Cache-Controlprivate
Content-Length129442
Content-Typetext/html; charset=utf-8
DateWed, 07 Sep 2016 03:40:59 GMT
ServerMicrosoft-IIS/7.5
Set-CookieASP.NET_SessionId=jjeovgrhojz1lwwybt5jlfd3; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version4.0.30319
X-Powered-ByASP.NET

Meta Tags

content-typetext/html; charset=utf-8
x-ua-compatibleie=8

Css Files

1image_general/favicon.bmp
2styles/index.css