www.uma.ac.ir

Site title of www.uma.ac.ir is دانشگاه محقق اردبیلی

World ranking 80512 altough the site value is $27276. uma.ac.ir IP is 80.191.193.19 on Apache server works with 2454 ms speed. The charset for this site is utf-8.

Web site description for uma.ac.ir is University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی

Site Information

Site Title دانشگاه محقق اردبیلی
Keywords Ardabili, Mohaghegh, of, uma, University, اردبیلی, دانشگاه, محقق,
Charset utf-8
Page Speed 2454 ms
Site Host www.uma.ac.ir
IP Address 80.191.193.19
Site Server Apache
Alexa Rank 80512

KEYWORDS STATISTICS

Keyword Using Count Usage Rate (%)
دانشگاه40 times3.48
۱۳۹۵30 times2.61
اطلاعیه27 times2.35
دانشکده18 times1.57
المللی17 times1.48
مدیریت17 times1.48
۱۳۹۴17 times1.48
همایش15 times1.31
علمی14 times1.22
فناوری14 times1.22
معاونت11 times0.96
امور11 times0.96
توسعه11 times0.96
کلاسهای11 times0.96
محقق10 times0.87
اردبیلی10 times0.87
دانشجویان10 times0.87
علوم10 times0.87
خوابگاه10 times0.87
title10 times0.87
جشنواره10 times0.87
ایران9 times0.78
شروع9 times0.78
نیمسال9 times0.78
سیستم8 times0.70
اولین8 times0.70
کنفرانس8 times0.70
معماری8 times0.70
تابستان8 times0.70
عمومی7 times0.61
سامانه7 times0.61
دانشجویی7 times0.61
نیمه7 times0.61
اردبیل6 times0.52
گروه6 times0.52
آموزشی6 times0.52
اداری6 times0.52
کشاورزی6 times0.52
نوین6 times0.52
تلفن6 times0.52
سرویس6 times0.52
هشتمین6 times0.52
آموزش6 times0.52
خودگردان6 times0.52
دفتر5 times0.44
هیأت5 times0.44
آکادمی5 times0.44
اسلامی5 times0.44
درخواست5 times0.44
اطلاع5 times0.44
رسانی5 times0.44
تاریخ5 times0.44
عالی5 times0.44
چهارمین5 times0.44
کنگره5 times0.44
شهریور5 times0.44
ادامه5 times0.44
برای5 times0.44
ریاست4 times0.35
استان4 times0.35
دبیر4 times0.35
خانه4 times0.35
زبان4 times0.35
تحصیلات4 times0.35
تکمیلی4 times0.35
پژوهشی4 times0.35
مرکز4 times0.35
پایگاه4 times0.35
واحد4 times0.35
شورای4 times0.35
اجتماعی4 times0.35
منابع4 times0.35
طبیعی4 times0.35
ایمیل4 times0.35
اینترنت4 times0.35
پرداخت4 times0.35
نمایشگاه4 times0.35
محیط4 times0.35
زیست4 times0.35
پایدار4 times0.35
گفتمان4 times0.35
امنیت4 times0.35
معاصر4 times0.35
سازی4 times0.35
اسلامی-ایرانی4 times0.35
شهرسازی4 times0.35
موفق4 times0.35
مناقصه4 times0.35
برگزاری4 times0.35
زمان4 times0.35
دولتی4 times0.35
شبکه4 times0.35
اداره3 times0.26
رسیدگی3 times0.26
هیات3 times0.26
پژوهش3 times0.26
مالی3 times0.26
صنفی3 times0.26
رفاهی3 times0.26
فرهنگی3 times0.26

LINK ANALYSE

Text Link Rel Target
وزارت علوم، تحقیقات و فناوریhttp://www.msrt.ir/pages/default.aspx_blank
همایش ملی توسعه آموزش عالی و گفتمان امنیتhttp://www.dhes.ir
همایش استانی توسعه انرژی بادیhttp://irwea.org/fa/newsdetails.aspx?newsid=2064
هشتمین جشنواره بین المللی فارابیhttp://www.farabiaward.ir
هسته گزینش/page.php?slct_pg_id=3445&sid=86&slc_lang=fa
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریhttp://uma.nahad.ir
نکاتی در مورد دوره­های در حال برگزاری تابستان 94find.php?item=93.2777.4778.fa
موزه تاریخ علوم اردبیل/index.php?sid=95&slc_lang=fa
مناقصه عمومی خوابگاه های خودگردان دانشگاه./files/site1/files/monageseh/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87%2b%d8%ae%d9%88%d8%af%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86.rar
مناقصه عمومی امور خدماتی دانشگاه./files/site1/files/monageseh/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d9%87%2b%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%87%2b95.rar
معاونت فرهنگی و اجتماعی/culture
معاونت دانشجویی././index.php?site=student&slct_pg_id=32&sid=1&slc_lang=fa
معاونت پژوهش و فناوری././index.php?site=research&slct_pg_id=30&sid=1&slc_lang=fa
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی././index.php?site=education&slct_pg_id=31&sid=1&slc_lang=fa
معاونت اداری و مالی././index.php?site=legaladmin&slct_pg_id=33&sid=1&slc_lang=fa
معاونت اجرایی/index.php?slc_lang=fa&sid=86
مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه محقق اردبیلیhttp://www.atic.ir/_blank
مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه/index.php?sid=106&slc_lang=fa
مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی/page.php?slct_pg_id=2985&sid=12&slc_lang=fa
مدیریت نظارت و ارزیابی././index.php?site=supervision&slct_pg_id=38&sid=1&slc_lang=fa
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات././index.php?site=itcenter&slct_pg_id=41&sid=1&slc_lang=fa
مدیریت فرهنگی././page.php?slct_pg_id=752&sid=11&slc_lang=fa
مدیریت حراست/index.php?slc_lang=fa&sid=37
مدیریت تربیت بدنی/index.php?slc_lang=fa&sid=45
مدیریت تحصیلات تکمیلی././index.php?sid=21&slct_pg_id=45&slc_lang=fa
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات/index.php?sid=33&slc_lang=fa
مدیریت اموردانشجویی/index.php?slc_lang=fa&sid=99
مدیریت امور مالی././page.php?slct_pg_id=389&sid=10&slc_lang=fa
مدیریت امور حقوقی، قرارداها و رسیدگی به شکایات/index.php?sid=87&slc_lang=fa
مدیریت امور پژوهشی././index.php?site=resrch&slct_pg_id=40&sid=1&slc_lang=fa
مدیریت امور آموزشی/index.php?slc_lang=fa&sid=27
مدیریت امور اداری././page.php?slct_pg_id=388&sid=10&slc_lang=fa
مدیریت ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی././index.php?site=karafarini&slct_pg_id=998&sid=1&slc_lang=fa
مدیریت اجتماعی و ایثارگران/find.php?item=11.2670.3746.fa
گروه همکاریهای علمی و بین المللی/page.php?slct_pg_id=2510&sid=86&slc_lang=fa
گروه معارف اسلامی././links/maaref?&slct_pg_id=594&sid=1&slc_lang=fa
گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر/page.php?slct_pg_id=3477&sid=86&slc_lang=fa
گروه برنامه ریزی آموزشی/index.php?slc_lang=fa&sid=110
گروه استعداد های درخشان/find.php?item=40.-2.-2.fa
کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانیhttp://lib.uma.ac.ir
کانون خیرین دانشگاه ساز/find.php?item=1.520.367.fa_blank
کانون بسیج اساتید دانشگاهindex.php?slc_lang=fa&sid=23_blank
قابل توجه دانشجویان داوطلب المپیاد سال 94find.php?item=90.2663.4443.fa
فراخوان های پژوهشی سازمانها./page.php?slct_pg_id=1034&sid=32&slc_lang=fa
فدراسیون سرآمدان علمی ایرانhttp://www.isef.ir_blank
صندوق قرض الحسنه دانشگاه/find.php?item=1.673.602.fa_blank
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورhttp://www.insf.org/index.aspx?siteid=32&fkeyid=&siteid=32&pageid=8197%20&newsview=9253
شورای کارمندان دانشگاه/index.php?slc_lang=fa&sid=88
شورای صنفی رفاهی دانشجویان/index.php?slc_lang=fa&sid=97
شماره تماس مدیران/find.php?item=1.687.3340.fa
شبکه آزمایشگاهیhttp://www.labsnet.ir_blank
شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران ( شاعا)http://shaa.msrt.ir
شبکه آزمایشگاه های علمی ایران(شاعا)http://www.msrt.ir/fa/shaa/pages/home.aspx
شبکه اجتماعی آموزش و اطلاع رسانی ایدزhttp://www.hiv-sti.ir/_blank
شاخص ارزیابی دانشگاه محقق اردبیلی./files/site1/shakhes.pdf
سیستم گلستانhttp://golestan.uma.ac.ir/
سیستم حضور و غیاب مدیرانhttp://80.191.193.12:90/forms/default.aspx
سیستم حضور و غیاب کارکنانhttp://hokm.uma.ac.ir:9090/loginforms/login.aspx
سیستم جامع مدیریت تجهیزات(وزارت علوم)http://shaa.msrt.ir_blank
سیستم تغییر رمز اینترنت داخل دانشگاهhttp://172.21.0.1/ibsng/user
سیستم تغذیهhttp://taghzieh.uma.ac.ir/
سیستم اموال دانشگاهhttp://amval.uma.ac.ir/
سیتسم تغییر رمز اینترنتhttp://172.21.0.1/ibsng/user/
سرویسهای الکترونیکیpage.php?slct_pg_id=709&sid=1&slc_lang=fa
سرویس حکم و فیش کارکنانhttp://hokm.uma.ac.ir:8080/account/login.aspx
سرویس انتقال فایل داخل دانشگاه (ftp)ftp://172.21.1.61
سرویس انتقال فایل داخل دانشگاهftp://172.21.1.61/
سایت نهاد ریاست جمهوریhttp://www.president.ir/_blank
سایت پیشگیری نوینhttp://www.pishgirinovin.com/_blank
سامانه ملی کارآموزیhttp://karamouz.irost.org_blank
سامانه درخواست صدور دانشنامه/find.php?item=27.3600.6139.fa
سامانه خوابگاه هاhttp://172.21.1.164
ریاست دانشگاه././index.php?site=chancellor&slct_pg_id=1309&sid=1&slc_lang=fa
روابط عمومی/index.php?site=info
رمز عبور را فراموش کرده اید؟/pass_req.php?sid=1&slc_lang=fa
راهنمای درخواست گروهی خوابگاه خودگردانfind.php?item=12.1379.7395.fa
دفترچه تلفن آنلاین دانشگاهhttp://172.21.1.61/phone
دفترچه تلفن آنلاینhttp://services.uma.ac.ir/phone/
دفتر هم اندیشی استادانindex.php?slc_lang=fa&sid=26_blank
دفتر ریاستpage.php?slct_pg_id=3447&sid=1&slc_lang=fa
دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه/index.php?slc_lang=fa&sid=94
دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه././page.php?slct_pg_id=456&sid=12&slc_lang=fa
درخواست ایمیل و اکانت اینترنتhttp://services.uma.ac.ir/internet/_blank
درخواست اکانت اینترنت و ایمیل دانشگاهhttp://services.uma.ac.ir/internet
دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیئت علمی/index.php?slc_lang=fa&sid=22&slct_pg_id=476
دبیر خانه هیأت ممیزه دانشگاه/index.php?slc_lang=fa&sid=85
دبیر خانه هیأت امنای دانشگاه/index.php?slc_lang=fa&sid=84
دانشکده‌ها././find.php?item=1.55.1336.fa&slct_pg_id=55&sid=1&slc_lang=fa
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان././index.php?site=mogan&slct_pg_id=61&sid=1&slc_lang=fa
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی././/index.php?site=agriculturetech&slct_pg_id=870&sid=1&slc_lang=fa
دانشکده کشاورزی مشگین شهر./index.php?sid=41&slc_lang=fa
دانشکده فنی مهندسی././index.php?site=technical&slct_pg_id=56&sid=1&slc_lang=fa
دانشکده فناوری های نوین سبلان نمینpage.php?slct_pg_id=2911&sid=1&slc_lang=fa
دانشکده فناوری های نوین/index.php?sid=101&slc_lang=fa
دانشکده علوم ریاضی././index.php?site=mathematics&slct_pg_id=358&sid=1&slc_lang=fa
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی/index.php?slc_lang=fa&sid=31
دانشکده علوم پایه/index.php?site=science
دانشکده ادبیات و علوم انسانی././index.php?site=literature&slct_pg_id=57&sid=1&slc_lang=fa
حوزه ریاست دانشگاه./#?&slct_pg_id=29&sid=1&slc_lang=fa
چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریتfind.php?item=90.2663.7081.fa
جشنواره منطقه ای رویش آذربایجانhttp://ardabil.bmn.ir/
ثبت نام کاربر جدید/form_register.php?sid=1&slc_lang=fa
تغییر زمان شروع کلاسهاfind.php?item=93.2777.8737.fa
تعاونی مصرف کارکنان/index.php?slc_lang=fa&sid=102
پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتhttp://conference.olgou.ir
پرداخت الکترونیکhttp://80.191.193.17/dargah
پرتال مردمhttp://www.iranmardom.ir/_blank
پایگاه مقاومت دانشگاهindex.php?slc_lang=fa&sid=20_blank
پایگاه اطلاع رسانی هفته پژوهش سال 94/index.php?sid=104&slc_lang=fa
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir/langs/fa/_blank
پایگاه اطلاع رسانی دارالارشادhttp://www.darolershad.org/_blank
پارک علم و فناوری استان اردبیلhttp://www.ardabilstp.ir
بنیاد ملی نخبگانhttp://bmn.ir/_blank
بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی/index.php?slc_lang=fa&sid=23_blank
برگزاری ترم تابستان 94find.php?item=9.453.4572.fa
ایمیل دانشجویان کارشناسی ارشدhttp://student.uma.ac.ir
اولین همایش بین المللی کاربرد فناوری های نوینhttp://conf.isc.gov.ir/fnovin95/en
اولین کنگره قزلباشان در ایران و آناطولیfind.php?item=90.2663.7137.fa
انجمن های علمی/index.php?slc_lang=fa&sid=113
انتشارات دانشگاه/index.php?sid=103&slc_lang=fa
آکادمی زبان/index.php?slc_lang=fa&sid=93
اعضای هیات علمی././cv.php?slc_lang=fa&sid=1&slct_pg_id=708
اطلاعیه شروع کلاسهای نیمه دوم تابستان 94find.php?item=93.2777.4912.fa
اطلاعیه شروع کلاسهای نیمه اول تابستان 95find.php?item=93.2777.8782.fa
اطلاعیه شروع کلاسهای نیمه اول پاییز 94find.php?item=93.2777.5246.fa
اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای تابستان 95find.php?item=93.2777.7374.fa
اطلاعیه شروع ثبت نام دوره های آکادمی زبانfind.php?item=93.2777.4864.fa
اطلاعیه ثبت نام کلاسهای نیمه اول پاییز 94find.php?item=93.2777.5133.fa
اطلاعیه تمدید وام نیمسال اول سالتحصیلی 96-95find.php?item=12.1379.8803.fa
اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویان غیرایرانیfind.php?item=12.1379.8730.fa
اطلاعیه اعلام زمان و مکان کلاسهای تابستان آکادمیfind.php?item=93.2777.4760.fa
اطلاعیه اسکان در ترم تابستان ۹۵find.php?item=12.1379.7376.fa
اطلاعیه ارزشیابی اینترنتی اساتیدfind.php?item=9.453.4545.fa
استانداری اردبیلhttp://www.ostan-ar.ir/_blank
ادامه...find.php?item=15.183.9214.fa
اداره روابط عمومی/index.php?site=info
اداره آموزش‌های آزاد و مجازیpage.php?slct_pg_id=46&sid=1&slc_lang=fa
اتوماسیون اداری داخلیhttp://172.21.1.1:7001/oa
اتوماسیون اداریhttp://soe.uma.ac.ir:7001/oa/lemon2/security/login.jsp_blank
اتاق فکر استان اردبیل/index.php?sid=100&slc_lang=fa
>/page_arch.php?slc_lang=fa&sid=12&slc_pg_id=1379&langu=fa

Response Info

ConnectionKeep-Alive
Content-Length57868
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateWed, 07 Sep 2016 10:21:01 GMT
Keep-Alivetimeout=15, max=100
ServerApache
VaryAccept-Encoding
X-Powered-ByPHP/5.4.22
X-UA-CompatibleIE=edge,chrome=1

Meta Tags

authoryektaweb يكتاوب
content-typetext/html; charset=utf-8
copyrightcopyright (c) 2016 by university of mohaghegh ardabili
distributionglobal
generatoryektaweb 3040

H Tags

h2آگهی مناقصه عمومی, نشست بررسی مسائل و مشکلات آموزش عالی مشگین شهر برگزار شد,
h3ادامه...,

Css Files

1./files/0allsites/global_attach_2912.css
2./files/0allsites/jqu.bxslider.css
3./files/0allsites/scripts.css
4/favicon.ico
5/index.php?sid=1&slc_lang=en
6/rss.php?sid=1&slc_lang=1
7files/site1/custom_tpl_files/css/style.css

JavaScript Files

1./files/0allsites/jqu.bxslider.min.js
2./files/0allsites/jqu.min.js
3./files/0allsites/jqu.num2fa.min.js
4./files/0allsites/jquery.marquee.min.js
5./files/0allsites/scripts_full.js
6files/mathematics/yekta_program/tpl_files/sliderman.1.3.7.js
7files/site1/custom_tpl_files/js/jquery-1.7.1.min.js
8jvsc_servs/jscripts_nn.js.php?pg_numb=45&awtvrsn=3040